صفحه ۷۴

مفاد این روایت همان گونه که مشخص است فئ را در آنچه از کفار و مشرکین به دست می‎آید منحصر کرده و ظاهر آن نیز اطلاق دارد و آنچه را با جنگ به دست می‎آید نیز شامل می‎شود.

13 - باز در همان کتاب به سند خود از امام صادق (ع) از پدران خویش روایت شده است که امیرالمؤمنین (ع) فرمود: "مسلمان به همراه کسی که امین حکومت نباشد و در فئ امر خدا را نافذ نمی داند برای جهاد بیرون نمی رود."عن أبی عبدالله(ع) قال قال أمیرالمؤمنین (ع) لفاطمة (س) أحلی نصیبک من الفی لابأ شیعتنا لیطیبوا." (وسائل ‏381/6، ابواب انفال، باب 4، حدیث 10) .

14 - باز در همان کتاب به سند خود از پیامبر(ص) در روایتی طولانی آمده است: "و اگر سر باز زدند که هجرت کنند و دیار خود را برگزیدند و نخواستند که در دارالهجره وارد شوند، اینان به منزله بادیه نشینان مؤمن هستند که بر آنان روا می‎شود آنچه بر بادیه نشینان مؤمن رواست و چیزی از فئ و چیزی از تقسیم [غنائم ] به آنان نمی رسد مگر آنکه مهاجرت کنند."عن أبی جعفر(ع) قال:"ان الله جعل لنا أهل البیت سهاما ثلاثة فی جمیع الفی فقال تبارک و تعالی (واعلموا أنما غنمتم من شئ...) فنحن أصحاب الخمس و الفی." (وسائل ‏385/6، ابواب انفال، باب 4، حدیث 19) .

15 - باز در همان کتاب روایت صحیح محمد بن مسلم است از امام صادق (ع) که فرمود: "چون علی (ع) خلافت را به عهده گرفت بر منبر تشریف برده و سپاس و درود بر

ناوبری کتاب