صفحه ۷۱

مسلمانان چیزی چه کوچک و چه بزرگ خیانت ورزیده ای، بر تو سخت خواهم گرفت."ما فی نهج البلاغة فأما حقکم علی فالنصیحة لکم و توفیر فیئکم علیکم. (نهج البلاغه، فیض / 114؛ لح 79/، خطبه 34) .

5 - باز در همان کتاب در نامه ای که آن حضرت به بعضی از کارگزارانش می‎نویسد آمده است: "و گویا می‎خواستی با این امت در دنیایشان نیرنگ بازی و در بهره گیری از فئ آنها را فریب دهی."وفیه أیضا"وانه لابد للناس من امیر بر أو فاجر...و یجمع به الفی." الحدیث. (نهج البلاغه، فیض / 125؛ لح 82/، خطبه 40) .

6 - باز در آنجاست: "اموال چهارگونه است: اموال مسلمانان که آن طبق قوانین ارث بین ورثه تقسیم می‎گردد، و فئ که بین نیازمندان آن تقسیم می‎شود، و خمس که آن را خداوند در جای خود قرار داده، و صدقات.وفیه أیضا "و قد علمتم أن رسول الله(ص) رجم الزانی (المحصن خ.ل) ثم صلی علیه ثم ورثه أهله و قتل القاتل و ورث میراثه أهله و قطع السارق و جلد الزانی غیر المحصن ثم قسم علیهما من الفئ." نهج البلاغه، فیض / 392؛ لح 184/، خطبه 127) .

7 - در خطبه حضرت سیدالشهداء (ع) که برای اصحاب خود و اصحاب حر می‎خواند آمده است: "هان اینان پیروی شیطان را برگزیدند، اطاعت رحمن را رها کردند، و فساد را آشکار ساختند، و حدود را تعطیل نمودند، و فئ را به خود اختصاص دادند.وفیه ایضا من کتاب له الی زیاد بن أبیه "و انی أقسم بالله قسما صادقا لئن بلغنی أنک خنت من فئ المسلمین شیئاصغیراأو کبیرالاشدن علیک ." (نهج البلاغه، فیض / 870؛ لح 377/، نامه 20) .

8 - در وسائل از عیاشی از ثمالی از امام باقر (ع) روایت شده که گفت:

ناوبری کتاب