صفحه ۶۹

از کرک کوهان او را در بین دو انگشت گرفت، آنگاه آن را بالا برد و فرمود: ای مردم ! به خدا سوگند برای من از فئ شما و حتی از این مقدار کرک چیزی نیست، مگر یک پنجم آن و آن یک پنجم نیز به شما باز گردانده می‎شود.وفیه أیضا بسنده عن أبی عبدالله(ع) قال سئل عن رجل أصاب جاریة من الفی فوطأها قبل ان یقسم ؟ قال "تقوم الجاریة و تدفع الیه بالقیمة و یحط له منها مایصیبه من الفی." وسایل ‏391/18، ابواب حدزنا باب 22، حدیث 6.

13 - در سنن ابی داود به سند خود درباره داستان حنین این گونه آمده است: "پس پیامبر خدا(ص) گفت زنان و فرزندانشان را به آنان بازگردانید، پس هر که به چیزی از این فئ چنگ آویخته برای او در این فئ بر ما شش فریضه است از اولین چیزی که خداوند آن را به ما بازمی گرداند. آنگاه پیامبر(ص) در کنار شتری ایستاد و مقداری کرک از کوهان آن گرفت و فرمود: ای مردم ! برای من از این فئ و حتی از این کرک چیزی نیست مگر یک پنجم، و آن یک پنجم نیز به شما باز گردانیده می‎شود.وفیه أیضا خبر ابن سنان عن أبی عبدالله(ع) قال قلت له: رجل سرق من الفی ؟ قال: بعد ماقسم أو قبل ؟ قلت: أجبنی فیهما جمیعا. قال "ان کان سرق بعد ما أخذ حصته منه قطع و ان کان سرق قبل أن یقسم لم یقطع حتی ینظر ماله فیه." (وسائل ‏519/18، ابواب حد دزد، باب 24، حدیث 6) . این روایت را احمد نیز در مسند خود نقل کرده است.وفیه أیضا بسند صحیح عن زرارة قال: "الامام یجری و ینفل و یعطی مایشاء قبل أن تقع السهام وقد قاتل رسول الله(ص) بقوم لم یجعل لهم فی الفئ نصیبا و ان شاء قسم ذلک بینهم." (وسائل ‏365/6، ابواب انفال، باب 1، حدیث 2) .

14 - در کتاب الاموال ابی عبید نیز آمده است: "اما حکم در مورد زمینی که با جنگ گرفته شده این است که همانا عبدالله بن صالح برای ما از لیث بن سعد از یونس بن یزید ایلی از ابن شهاب نقل کرده است که پیامبرخدا(ص) خیبر را با جنگ فتح کرد و آن از چیزهایی بود که خداوند به پیامبرش بخشید."و فی سیرة ابن هشام "و لما فرغ رسول الله(ص) من رد سبایا حنین الی أهلها رکب و أتبعه الناس یقولون یا رسول الله اقسم علینا فیئنا من الابل والغنم...ثم قام الی جنب بعیر فأخذ و برة من سنامه فجعلها بین اصبعیه ثم رفعها ثم قال أیها الناس والله مالی من فیئکم و لاهذه الوبرة الاالخمس والخمس مردود علیکم." الحدیث. (سیره ابن هشام ‏134/4) .

ناوبری کتاب