صفحه ۴۷۹

از سوی دیگر در برابر روایات تحلیل روایات بسیار دیگری است که دلالت بر وجوب خمس دارد و ظاهر آن در بیان حکم فعلی است و ائمه (ع) آن را مطالبه می‎کردند و برای گرفتن آن وکلا و نمایندگانی را مشخص می‎فرمودند و بیشتر آنها از ائمه متأخر از صادقین (علیهم السلام) [ امام باقر و امام صادق ] رسیده است، که در روایات خمس سود تجارت می‎توان بدان دست یافت.تهذیب ‏136/4، کتاب زکات، باب زیادات انفال، حدیث 3 (چاپ قدیم ‏388/1). پس مجالی برای روایات تحلیل که از آن دو [صادقین ] صادر شده باقی نمی ماند.

برخی از آنها نیز از امام صادق (ع) رسیده است، مانند این روایت که می‎فرمود: "من از برخی شما درهم هایی را می‎گیرم با اینکه از بیشتر مردم مدینه پولدارترم، من می‎خواهم شما را پاک سازم."من اعوزه شئ من حقی فهو فی حل. (وسائل ‏379/6، ابواب انفال، باب 4، حدیث 2).

و نیز این فرمایش که: "مال ناصبی را هر جا یافتی بگیر و خمس آن را به ما بپرداز."وسائل ‏383/6، ابواب انفال، باب 4، حدیث 16. و صحیحه حلبی از آن حضرت (ع) در مورد مردی از اصحاب ما که در زیر پرچم آنان و همراه آنان بود و به غنیمتی دست یافت، فرمود: "خمس آن را بپرداز و مابقی برای او حلال است."وسائل ‏348/6، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب 8.

و روایات دیگری که دلالت بر این دارد که در آن زمان [ زمان صادقین (علیهم السلام)] نیز خمس دریافت می‎شده است. پس قول به تحلیل خمس به طور مطلق چیزی است که ادله با آن مساعد نیست.

علاوه بر اینکه مصارف خمس با همه گستردگی آن که یکی از آنها فقرای بنی هاشم

ناوبری کتاب