صفحه ۴۵۷

خمس مطالبه می‎کردند و وکلایی را برای گرفتن و مطالبه آن منصوب می‎فرمودند، و این روایات از ائمه (ع) متأخر صادر شده پس بر روایات تحلیل مقدم است، و ما پیش از این در خمس ارباح مکاسب این مطلب را مورد پژوهش قرار دادیم.

7 - در تفسیر امام حسن عسکری (ع) از پدرانش، از امیرالمؤمنین (ع) روایت شده است که به پیامبرخدا(ص) عرض کرد: آیا می‎دانید که پس از شما فرمانروایی خشن و ستمگر می‎آید و بر خمس که حق من است از اسرا و غنایم مسلط می‎شود و آن را می‎فروشند ولی برای خریدار آن حلال نیست زیرا بهره من در آن است، من بهره ام را به هر که مالک چیزی از آن گردد بخشیدم تا بهره های آنها از خوردن و آشامیدن بر آنان مباح باشد و تا فرزندان پاک طینت به دنیا آورند و فرزندانشان حرام زاده نباشد. پیامبرخدا(ص) فرمود: هیچ کس بهتر از صدقه تو صدقه ای نداد و پیامبر خدا نیز کار تو را پیروی کرد و برای شیعه حلال کرد هر گونه غنیمت و خرید نصیب آنان را، و نه من و نه تو آن را برای غیر آنان حلال نکردیم.همان، به نقل از علل.

8 - و از آنچه درباره اسیران جنگ وارد شده روایت عبدالعزیز بن نافع است که گفت: از امام صادق (ع) اجازه خواستیم که بر وی وارد شویم و کسی را نزد وی فرستادیم.

کسی را فرستاد که دو نفر دو نفر وارد شوید، پس من و مرد دیگری که همراهم بود وارد شدیم، من به آن مرد گفتم: دوست دارم سئوال را بر من روا داری، گفت: بلی، به آن حضرت عرض کردم: فدایت گردم ! پدر من از کسانی بود که بنی امیه او را به اسارت

ناوبری کتاب