صفحه ۴۵۴

برخی از آن روایات بدین گونه است:

[برخی از روایات تحلیل مناکح ]

1 - روایت فضیل، از امام صادق (ع) که فرمود: "کسی که خنکی دوستی ما را در دلش احساس می‎کند، خدا را بر نخستین نعمت سپاس گوید." عرض کردم فدایت شوم نخستین نعمت چیست ؟ فرمود: پاک طینتی.

آنگاه گفت: امام صادق (ع) فرمود: امیرالمؤمنین (ع) به فاطمه (س) فرمود: "بهره خود از فئ را برای شیعیان ما حلال گردان تا فرزندان پاک به دنیا آورند." آنگاه امام صادق (ع) فرمود: "ما مادران شیعیانمان را برای پدرانشان حلال کردیم تا فرزندان پاک به دنیا آورند."مقنعه 47/.

2 - روایت ضریس کناسی که گفت: امام صادق (ع) فرمود: آیا می‎دانی از کجا در میان مردم زنا رواج می‎یابد؟ عرض کردم: نمی دانم. فرمود: به خاطر نپرداختن خمس ما اهل بیت، مگر برای شیعیان پاک طینت ما که آن را برای آنان و فرزندانشان حلال کردیم.مهذب ‏186/1.

3 - صحیحه زراره از امام باقر (ع) که گفت: امیرالمؤمنین (ع) بر شیعیان خمس را حلال کرد تا فرزندانشان پاک طینت متولد شوند.جواهر ‏152/16. علتی که در روایت آمده قرینه بر این است که آنچه حلال شده مناکح است، مگر

ناوبری کتاب