صفحه ۴۱

سوره حشر تنها اموال بنی نضیراست که پیشتر بدان اشاره شد.

ثالثا آنچه از روایات و کتابهای تاریخ استفاده می‎شود آیه خمس پس از جنگ بدر فرود آمده است [در سال دوم هجرت ] و آیه فئ در مورد بنی نضیر است که پس از جنگ احد صورت پذیرفته است [در سال چهارم هجرت ] و این معنی ندارد که متقدم متأخر را نسخ کند.

در هر صورت حکم نزد ما روشن است، چراکه آنچه بدون جنگ به دست آمده از انفال است و چنانکه بعدا خواهیم گفت تمام انفال در اختیار امام است.همان گونه که ملاحظه می‎فرمایید استاد بزرگوار علاوه بر اینکه به صراحت بیان داشته اند پیامبرخدا(ص) به دستور خداوند فدک را به دختر خود فاطمه زهرا(س) بخشید، فدک را سمبل حکومت می‎دانند، که از این روایات نیز استفاده می‎شود، و ما در کتابچه ای زیر عنوان "فدک مرثیه ای که دوباره باید خواند" به این موضوع پرداخته ایم. - این کتاب در پاییز 1379 در قم توسط انتشارات فاضل به چاپ رسیده است - مرحوم شهید آیة الله سید محمدباقر صدر نیز کتابی دارند به نام: "فدک فی التاریخ" که به فارسی نیز ترجمه شده است که دیدگاه ایشان مؤید نظراستاد است و در این زمینه قابل توجه و خواندنی است. (مقرر) و ما پیش از این نیز گفتیم که غنایم هم از انفال است. و در آن نیز تقسیم متعین نیست [بلکه محول به صلاحدید حاکمیت است ]. در این مورد به آنچه ما در ابتدای بحث غنایم نگاشتیم مراجعه شود.الدر المنثور ‏192/6.

مطلب سوم: آیا فئ و انفال خمس دارد؟

پیش از این ما در بحث غنایم گفتیم که خمس در غنائم، پس از برطرف کردن نیازمندیهای فوری است و به آن جهت است که می‎خواهند غنایم را بین رزمندگان تقسیم کنند. یعنی خمس غنائم به لحاظ تقسیم آن بین رزمندگان و اختصاص آن به رزمندگان است، زیرا خمس در واقع یک نوع مالیات اسلامی است که از مردم به نفع بیت المال و دولت اسلامی گرفته می‎شود و در اختیار امام و رهبر به عنوان اینکه رهبر مسلمانان است قرار می‎گیرد.

و فئ و انفال همه از آن امام و خالصه اوست و دیگر مجالی برای قراردادن خمس در آن نیست.تفسیر قرطبی ‏12/18.

ناوبری کتاب