صفحه ۳۷

ابوبکر نیز زمین جرف را به زبیر واگذار کرد، عمر نیز تمام عقیق را به وی بخشید.فتوح البلدان / 27. و من در شگفتم که چرا فدک را که بخشش پدرش به آن حضرت بود از آن حضرت گرفتند. آیا (به نظر آنها) تنها همین یک قطعه از اموال عمومی مسلمانان بود؟ بله فدک پشتوانه بیت امامت و وصایت بود و به همین جهت آنها اصرار داشتند که آن را از دست فاطمه زهرا (س) خارج سازند.

و از جمله چیزهایی که گواه بر این است که مسأله فدک با موضوع خلافت و امامت ارتباط تنگاتنگ دارد و بخشش فدک به فاطمه زهرا (س) برای تقویت بیت امامت بوده است نه به لحاظ عواطف شخصی، این نکته است که بخشش فدک به فاطمه (س) پس از نزول آیه شریفه (وآت ذا القربی حقه) - حق خویشاوند را بده - انجام گرفته و همه اصحاب ما امامیه مگر اندکی از آنها بر این مسأله اتفاق و اجماع دارند که مراد به (ذا القربی) همان امام است. در برخی روایات نیز (ذا القربی) به امام تفسیر شده است. پس آن حضرت فدک را به بانو فاطمه زهرا (س) بخشید به خاطر این که مادر ائمه طاهرین و همسر نخستین اوصیاء "علی (ع)" بود. و شاید به خاطر این بود که قرابت نزدیک وی با پیامبرخدا(ص) موجب شرم آنان شود و حریم آن حضرت را نشکنند، و عواطف مانع سلب حق آن حضرت گردد.

ولی دیدیم که دست سیاست پایه هایی را که پیامبرخدا(ص) بنیان نهاده بود ویران ساخت، و واقعا چیز بسیار غریب و عجیبی است سیاست ! مؤید همین برداشت است آنچه در کتاب مناقب، از کتاب اخبار الخلفا، از امام موسی بن جعفر (ع) روایت شده و آن روایت بدین مضمون است: "هارون الرشید به موسی بن جعفر (ع) گفت فدک را بگیر تا آن را به شما باز گردانم. آن حضرت انکار ورزید و او بر اصرار خود افزود، حضرت فرمود: آن را فقط در چارچوبه حدودش باز پس می‎گیرم، گفت حدود آن چیست ؟ فرمود: اگر

ناوبری کتاب