صفحه ۳۶۸

11 - در مستدرک از کتاب عاصم بن حمید. حناط، از ابوبصیر، از امام باقر (ع)آمده است که فرمود: اشیاء برگزیده از آن ماست گوید: عرض کردم: اشیاء برگزیده چیست ؟ فرمود: برگزیده هر چیز از برده یا شتر، که امام برترین آن را می‎گیرد آنگاه بقیه تقسیم می‎شود، و انفال از آن ماست.عن العبد الصالح (ع) قال: و للامام صفو المال ان یأخذ من هذه الاموال صفوها: الجاریة الفارهة و الدابة الفارهه و الثوب و المتاع مما یحب او یشتهی، فذلک له قبل القسمة و قبل اخراج الخمس. (وسائل ‏365/6، ابواب انفال، باب 1، حدیث 4).

12 - باز در همان کتاب از عیاشی، از بشیر دهان [روغن فروش ] آمده است که گفت: از امام صادق (ع) شنیدم که می‎فرمود: خداوند در کتاب خویش اطاعت ما را واجب فرموده، پس مردم نباید نسبت به ما ناآشنا بمانند، برگزیده مال از آن ماست، انفال از آن ماست و کریمه های قرآن از آن ماست.عن ابی عبدالله(ع) قال: سألته عن صفو المال، قال: الامام یأخذ الجاریة الروقة و المرکب الفاره و السیف القاطع و الدرع قبل ان تقسم الغنیمة، فهذا صفو المال. (وسائل ‏369/6، ابواب انفال، باب 1، حدیث 15). اینکه در این روایات "برگزیده مال" قسیم انفال شمرده شده دلیل بر این است که اینها از انفال نیست، اگر چه در حکم آن است. ولی ما پیش از این از منتهی خواندیم که "صفایا" را از انفال برشمرده است.

13 - در سنن بیهقی به سند خود از ابن عباس در خطاب پیامبر خدا(ص) به گروه اعزامی عبدالقیس آمده است که فرمود: من شما را به چهار چیز امر می‎کنم و از چهار چیز باز می‎دارم: به شما فرمان می‎دهم که گواهی دهید که خدایی جز خدای یکتا نیست، و نماز را به پا دارید و زکات بدهید، و از غنایم سهم خدای عزوجل و صفی (اشیاء برگزیده) را بپردازید.عن الصادق (ع) قال: نحن قوم فرض الله طاعتنا فی القرآن، لنا الانفال ولنا صفو المال. (وسائل ‏371/6، ابواب انفال، باب 1، حدیث 21).

14 - باز در همان کتاب به سند خود از عامر شعبی آمده است که گفت: برای پیامبر(ص) سهمی بود که "سهم صفی" نامیده می‎شد، اگر می‎خواست بنده اگر

ناوبری کتاب