صفحه ۳۶۷

8 - در مرسله طولانی حماد از برخی اصحاب ما، از بنده صالح خداوند (امام موسی بن جعفر (ع" آمده است که فرمود: برگزیده مال از آن امام است که برگزیده آن را از این اموال برمی گیرد: کنیز زیبا چارپای چابک، هرگونه لباس و یا کالایی را که بخواهد؛ این برای اوست پیش از تقسیم و پیش از بیرون کردن خمس.منتهی ‏553/1.

9 - در روایت ابوبصیر از امام صادق (ع) آمده است که گفت: از آن حضرت از برگزیده مال پرسیدم، فرمود: امام کنیز زیبا، اسب خوش یال و کوپال، شمشیر برنده و زره را پیش از آنکه غنیمت تقسیم شود می‎گیرد؛ این اشیاء برگزیده مال است.عن ابی عبدالله(ع) قال: کان رسول الله(ص) اذا اتاه المغنم اخذ صفوه و کان ذلک له... و کذلک الامام یأخذ کما اخذ الرسول (ص). (وسائل ‏356/6، ابواب قسمة الخمس، باب 1، حدیث 3). در متن عربی روایت واژه "روقة" به ضم راء آمده است که به معنی انسان بسیار زیباست، گفته می‎شود: "غلام روقة و جاریة روقة و غلمان و جوار روقة - غلام و کنیز و غلامان و کنیزان بسیار زیبا" و نزدیک به همین معناست واژه "فراهة". گفته می‎شود "مرکب فاره" یا "جاریة فارهة" یعنی بسیار زیبا و ملیح .

10 - از مفید در مقنعه از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمود: "ما مردمی هستیم که خداوند اطاعت ما را در قرآن واجب فرموده است، انفال و برگزیده مال از آن ماست." و مراد از برگزیده اموال آن چیزی است از غنایم که پیشوای جامعه آن را دوست می‎دارد و پیش از تقسیم برای خود برمی گزیند، همانند کنیز زیبا، اسب راهوار، لباس فاخر، و آنچه از بنده و کالا که همانند اینهاست، بنابر آنچه در روایات معصومین (ع) آمده است.قال ابوعبدالله(ع) نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الانفال و لنا صفو المال. (وسائل ‏373/6، ابواب انفال، باب 2، حدیث 2).

ناوبری کتاب