صفحه ۳۶۶

خود را برطرف کند، و اگر چیزی ماند آن را تخمیس کند و مابقی را تقسیم نماید، همان گونه که صحیحه زراره و مرسله حماد بر آن دلالت داشت، و می‎توان بدان مراجعه کرد.عن النبی (ص) انه قال: ما اطعم الله لنبی طعمة الا جعلها طعمة لمن بعده. (مغنی ‏168/6؛ و نیز مسند احمد ‏4/1).

4 - در تذکره آمده است: "امام می‎تواند از غنایم آنچه را بخواهد برای خویش برگزیند از اسب تیزتک و لباس گران قیمت و کنیز زیبا و شمشیر برنده و جز اینها از چیزهایی که به سپاه لطمه نمی زند. این مورد اتفاق نظر همه علمای ماست. بر اساس آنچه در روایات عامه آمده است که پیامبر(ص) از غنایم کنیز و اسب را در جنگ خیبر و دیگر جنگها برمی گزید."شرایع ‏183/1 ( چاپ دیگر 137/). مانند این در منتهی نیز آمده است.مدارک 343/.

5 - باز در منتهی آمده است: "از جمله موارد انفال اشیاء برگزیده غنایم جنگی است، مانند اسب تیزتک، لباس فاخر، کنیز زیبا، شمشیر برنده و آنچه همانند اینهاست؛ تا جایی که به غنیمت گیرندگان ستم نشود؛ همه علمای ما این مطلب را پذیرفته اند."ر.ک . جهت دوم از فصل غنایم.

6 - در صحیحه ربعی بن عبدالله، از امام صادق (ع) آمده است که فرمود: پیامبرخدا(ص) هنگامی که غنایم را نزد وی می‎آوردند، برگزیده آن را می‎گرفت و این برای ایشان بود... و همچنین امام می‎گیرد همان گونه که پیامبر(ص) می‎گرفت.تذکره ‏433/1.

7 - در صحیحه ابی الصباح کنانی آمده است که امام صادق (ع) فرمود: ما گروهی هستیم که خداوند پیروی ما را واجب فرموده است، انفال و برگزیده اموال از آن ماست.منتهی ‏948/2.

ناوبری کتاب