صفحه ۳۶۰

[روایات مسأله ] بر اینکه این دو مورد از انفال و در اختیار امام است، علاوه بر اینکه در آن اختلافی نیست روایات مستفیضه شرایع ‏183/1 ( چاپ دیگر 137/). زیر دلالت دارد:

1 - در مرسله طولانی حماد از امام موسی بن جعفر (ع) آمده بود: اشیاء برگزیده "صوافی" پادشاهان، آنچه بدون غصب در دست آنان است از آن امام است، زیرا همه اموال غصبی باید به صاحبش باز گردانده شود.جواهر ‏123/16.

ابن اثیر در نهایه می‎نویسد: "صوافی: املاک و زمینهایی است که صاحبانش از آن کوچ کرده اند، یا مرده اند و وارثی ندارند. واحد آن صافیه است. ازهری گوید: به مال و املاکی که سلطان آنها را ویژه خود گردانده صوافی گویند."ملاذ الاخیار ‏383/6.

در نامه امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر در مورد طبقه فرودین جامعه این گونه سفارش می‎کند: برای آنان بخشی از بیت المال و بخشی از غله های صوافی اسلام را در هر شهری قرار بده.روایات مستفیضه به روایاتی گفته می‎شود که از سه طریق یا بیشتر به معصوم (ع) می‎رسد ولکن موجب یقین نمی شوند.

از این فراز استفاده می‎شود که "صافیه" وصف زمین است و چیزی جز آن اراده نشده، پس صوافی پادشاهان بر زمینهای ویژه آنان منطبق است.

ناوبری کتاب