صفحه ۳۵۱

اسب و شتر به دست آمده، و فدک از آن جمله است."عن اسحاق بن عمار قال: سألت اباعبدالله(ع) عن الانفال، فقال: هی القری التی قد خربت و انجلی اهلها فهی لله و للرسول، و ماکان للملوک فهو للامام، و ما کان من الارض بخربة لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب، و کل ارض لارب لها، و المعادن منها، و من مات و لیس له مولی فما له من الانفال. (وسائل ‏371/6، ابواب انفال، باب 1، حدیث 20).

4 - و گواه بر همین مطلب است آنچه دلالت می‎کند بر اینکه همه زمین برای امام است، در صحیحه ابی خالد کابلی از امام باقر (ع) آمده است که فرمود: "در کتاب علی (ع) یافتیم که: زمین برای خداست به هر یک از بندگانش که بخواهد آن را به ارث می‎دهد، و عاقبت برای پرهیزگاران است، و من و اهل بیتم کسانی هستیم که وارث زمینیم، پرهیزگاران ماییم و همه زمین از آن ماست."و ما کان من ارض الجزیة لم یوجب علیها. (تفسیر علی بن ابراهیم قمی / 235 (چاپ دیگر /1 254). اینکه حضرت فرمود: "و همه زمین از آن ماست" زمین بایر و دایر را در بر می‎گیرد، و مقدار یقینی آن زمین بی صاحب است.

5 - و نیز می‎توان در این مورد به خبر محمد بن مسلم استناد کرد، که گفت: از ابی عبدالله (ع) شنیدم که چون از انفال از آن حضرت پرسش شده بود می‎فرمود: هر روستایی که اهالی آن هلاک شده باشند یا کوچ کرده باشند برای خدای عزوجل می‎باشد و از انفال است.عن ابی بصیر، عن ابی جعفر(ع) قال: لنا الانفال. قلت: و ما الانفال ؟ قال: منها المعادن و الاجام، و کل أرض لارب لها و کل أرض باد اهلها فهو لنا. (وسائل ‏372/6، ابواب انفال، باب 1، حدیث 28).

6 - و مانند آن روایتی است که عیاشی از حریز، از امام باقر(ع) روایت کرده است که گفت: از آن حضرت پرسیدم، یا از آن حضرت درباره انفال پرسشی شد، فرمود: هر روستایی که اهل آن هلاک شوند یا از آنجا کوچ کنند از انفال است.عن ابی جعفر(ع) فی حدیث قال: "و لنا الانفال" قال قلت له: و ما الانفال ؟ قال: "المعادن منها و الاجام، و کل ارض لارب لها، ولنا ما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب و کانت فدک من ذلک". (مستدرک الوسائل ‏553/1، ابواب انفال، باب 1، حدیث 1).

ناوبری کتاب