صفحه ۳۵

خالصه پیامبرخدا(ص) شد، چرا که هیچ نیروی نظامی برای گشودن آن به کار گرفته نشد."عن ابی الحسن موسی (ع)فی حدیث قال: ان الله لما فتح علی نبیه فدک و ماوالاها لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب فانزل الله علی نبیه: (وآت ذاالقربی حقه) فلم یدر رسول الله(ص) من هم فراجع فی ذلک جبرئیل و راجع جبرئیل ربه، فاوحی الله الیه ان ادفع فدک الی فاطمة . (وسائل 6 / 366، ابواب انفال، باب 1، حدیث 5) . مانند این نقل را نیز بلاذری در فتوح البلدان آورده است.و الایة الخامسة قول الله عزوجل (وآت ذا القربی حقه) ...فلما نزلت هذه الآیة علی رسول الله(ص) قال: ادعو الی فاطمة فدعیت له فقال یا فاطمة قالت: لبیک یا رسول الله فقال: هذه فدک هی مما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب و هی لی خاصة دون المسلمین، و قد جعلتها لک لما امرنی الله تعالی به فخذیها لک و لولدک . (عیون اخبارالرضا/ 233، باب 23، حدیث 1) .

5 - باز در همان کتاب (شرح نهج البلاغه) آمده است: "ابوبکر - احمد بن عبدالعزیز جوهری - گوید: محمد بن اسحاق نیز روایت کرده است که چون پیامبرخدا(ص) از جنگ خیبر فراغت یافت خداوند در دلهای اهل فدک ترس افکند، از این رو افرادی را نزد پیامبرخدا(ص) فرستادند و با آن حضرت بر سر نصف فدک مصالحه کردند. فرستادگان اینان در خیبر یا در بین راه یا در مدینه خدمت پیامبرخدا(ص) رسیدند، پیامبر(ص) از آنان پذیرفت. و فدک خالصه رسول خدا بود، چون هیچ نیروی نظامی بر آن نتاخته بود. گوید: و در برخی از نقل ها آمده است که همه آن را با آن حضرت مصالحه کردند."تحف العقول / 430. و دیگر اخبار و نقل های فراوانی که در این زمینه رسیده است.

پس به طور خلاصه باید گفت فدک از سرزمینهایی است که برای فتح آن نیروی نظامی به کار گرفته نشده، و همه آن خالصه پیامبرخدا(ص) بوده، یعنی حق رزمندگان بدان تعلق نگرفته، و همه آن در اختیار پیامبرخدا(ص) بوده و آن حضرت در هر جهت که مصلحت می‎دیده می‎توانسته است آن را مورد استفاده قرار دهد. و آن حضرت آن را به فاطمه (س) بخشید، نه صرفا بخاطر اینکه دخترش بوده است بلکه به خاطر اینکه آن خانه جایگاه نزول فرشتگان و محور نگهبانی از کتاب و سنت و ضمانتی برای آینده امت اسلامی بوده است، و این از مهم ترین مصالح عمومی جامعه است. در حقیقت آن حضرت خواسته است بدین وسیله بیت امامت را از جهت اقتصادی استحکام بخشد،

ناوبری کتاب