صفحه ۳۴

حضرت نازل شد و پیامبرخدا(ص) نمی دانست که آنان چه کسانی هستند؛ در این مورد از جبرئیل جویا شد و جبرئیل از پروردگارش، پس خداوند به وی وحی فرمود که فدک را به فاطمه بده."نحن والله الذین عنی الله بذی القربی الذین قرنهم الله بنفسه و نبیه (ص) فقال: (ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین) منا خاصه و لم یجعل لنا سهما فی الصدقة . (کافی 1 / 539، کتاب الحجة، باب الفئ والانفال، حدیث 1) .

3 - مرحوم صدوق در کتاب عیون اخبارالرضا می‎نویسد: "پنجمین آیه گفتار خداوند عزوجل (وآت ذا القربی حقه) است که چون آیه بر پیامبرخدا(ص) نازل شد فرمود: فاطمه را نزد من فراخوانید، او را فراخواندند، فرمود: ای فاطمه ! عرض کرد بله یا رسول الله، فرمود: این فدک است که بدون هیچ نیروی نظامی گشوده شده است و این ویژه من است و نه دیگر مسلمانان و من این را به دستور خداوند متعال در اختیار تو قرار می‎دهم، آن را بگیر از آن تو و فرزندانت باشد."الدر المنثور6 / 193. این روایت در تحف العقول نیز آمده است.عن ابی سعید الخدری قال: لما نزلت هذه الایة (وآت ذا القربی حقه) دعا رسول الله(ص) فاطمة فاعطاها فدک . (الدرالمنثور 4 / 177) .

4 - در شرح ابن ابی الحدید به سند خود از زهری نقل شده است که گفت: "باقیمانده های اهل خیبر که در قلعه ها محصور ماندند از پیامبرخدا(ص) درخواست کردند که آنان را از آنجا کوچ دهد و خونشان محفوظ باشد، پیامبرخدا(ص) پذیرفت. این خبر به گوش مردم فدک رسید، آنان نیز به خدمت پیامبرخدا(ص) رسیده و مانند همان را درخواست کردند، و بدین صورت فدک

ناوبری کتاب