صفحه ۳۳۳

مرحوم شیخ انصاری در کتاب خمس پس از نقل روایت سماعه می‎فرماید: "مگر اینکه چنانکه در کتاب احیاء آمده مردم بحرین با اختیار خود اسلام را پذیرفتند، همانند مدینه مکرمه، پس زمینهای آن در اختیار صاحبان آن است؛ در کتاب روضه نیز در کتاب خمس، بحرین را از انفال برشمرده؛ و در کتاب احیاء الموات آن را همانند مدینه مکرمه برای صاحبانش دانسته، و شاید این از روی غفلت بوده است."وسائل ‏368/6، ابواب انفال، باب 1، حدیث 12. البته تحقیق در این موضوع باید توسط اهل آن و در جایگاه خود صورت گیرد.عن ابی عبدالله(ع) قال: قلت له: ما یقول الله: (یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول) قال: الانفال لله و للرسول 6 و هی کل ارض جلا اهلها من غیر أن یحمل علیها بخیل و لا رجال و لا رکاب فهی نفل لله و للرسول. (وسائل ‏367/6، ابواب انفال، باب 1، حدیث 9).

5 - مرسله طولانی حماد بن عیسی از برخی از اصحاب ما، از امام موسی بن جعفر(ع) که فرمود: و برای وی [امام ] پس از خمس انفال است، و انفال هر زمین بایری است که صاحبان آن کوچ کرده اند، و هر زمینی است که اسب و شتری بر آن نتاخته، ولکن بر آن مصالحه شده است و با دست خود بدون جنگ آن را واگذار کرده اند.سماعة بن مهران قال: سألته عن الانفال فقال: کل ارض خربة او شئ یکون للملوک فهو خالص للامام و لیس للناس فیها سهم. قال: و منها البحرین لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب. (وسائل ‏367/6، ابواب انفال، باب 1، حدیث 8).

6 - مرفوعه احمد بن محمد، از برخی از اصحاب ما، که در آن آمده است: (از انفال است) آن سرزمینهایی که گشوده شده است ولی برای گشوده شدن آن اسب و شتری تاخته نشده، تنها اصحاب ما رفته اند و بر اساس آن مصالحه کرده اند،

ناوبری کتاب