صفحه ۳۳

بخشیدن فدک به فاطمه زهرا (س)

[همان گونه که پیش از این یادآور شدیم فدک از مصادیق فئ است و] حفظ بیت وحی و رسالت و شاخه های درخت نبوت و شئون عترت طاهرین (سلام الله علیهم اجمعین) که پیامبرخدا(ص) آنان را طبق حدیث ثقلین که در میان شیعه و سنت متواتر است در کنار کتاب خدا قرار داده، و کشتی های نجات امت و ریسمان پیوند ملت هستند، بی تردید از مهم ترین مصالح عمومی جامعه است که پیامبرخدا(ص) برای آینده امت اسلامی باید نسبت بدان اهتمام می‎ورزید.

به همین جهت آن حضرت فدک را که خالصه وی بود به فاطمه (س) که همسر باب علم و حکمت و در صدف عترت طاهرین (ع) بود بخشید. [در این باب روایاتی است که از نظر می‎گذرانیم.]

1 - در کتاب الدرالمنثور آمده است:

"بزاز و ابویعلی و ابن ابی حاتم و ابن مردویه از ابی سعید خدری روایت می‎کنند که گفت: چون آیه (وآت ذا القربی حقه) فرود آمد، پیامبرخدا(ص) فاطمه (س) را فراخواند و فدک را به او بخشید. ابن مردویه نیز از ابن عباس روایت نموده که گفت چون (وآت ذا القربی حقه) نازل شد پیامبرخدا(ص) فدک را به فاطمه بخشید."کل ارض خربة او شئ یکون للملوک فهو خالص للامام و لیس للناس فیها سهم، قال: و منها البحرین لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب. (وسائل 6 / 367، ابواب انفال، باب 1، حدیث 8)

2 - در کتاب وسائل به سند خود از علی بن اسباط از ابی الحسن موسی (ع) آمده است که فرمود: "چون خداوند فدک و حومه آن را بدون هیچ گونه نیروی نظامی برای پیامبرش گشود، آیه شریفه (وآت ذا القربی حقه) - حق خویشاوند را بده - بر آن

ناوبری کتاب