صفحه ۲۹۰

من به پنج چیز برتری داده شدم... و برای امتم غنایم حلال گردید.مفردات 524/. باز در همان کتاب به سند خود از ابن عباس آمده است که گفت: پیامبرخدا(ص) فرمود: پنج چیز بر من حلال گردید... و اینکه غنایم بر من حلال شد.الاموال 386/_387. این دو روایت در وسائل نیز به نقل از خصال آمده است.لم تحل الغنایم لاحد سود الرؤوس قبلکم کانت تنزل نار فتأکلها. الاموال 386/) .

این مطلب را شیخ نیز در مبسوط آورده و می‎گوید: "غنیمت در شرایع گذشته حرام شده بود، آنان غنیمت را جمع آوری می‎کردند آنگاه آتشی از آسمان می‎آمد و آن را می‎خورد، آنگاه خداوند متعال بر پیامبر (ص) منت نهاد و آن را ویژه پیامبر گرداند و فرمود: (یسألونک عن الانفال، قل الانفال لله و الرسول) .

و از پیامبر(ص) روایت شده که فرمود: خمس برای من حلال شد که برای هیچ کس پیش از من حلال نشده بود و غنایم نیز برای من قرار داده شد."فضلت باربع... و أحلت لامتی الغنایم. (خصال 201/، باب الاربعة، حدیث 14) . پژوهش پیرامون این مسأله تاریخی برای ما مهم نیست زیرا فایده عملی بر آن مترتب نیست.

3 - در تفسیر تبیان در بیان آیه انفال آمده است: "مفسران در معنی انفال در اینجا اختلاف کرده اند: برخی گفته اند این همان غنایمی است که پیامبر(ص) در جنگ بدر به دست آورد و از وی پرسیدند که از آن کیست، و خداوند به وی دستور فرمود که به آنان بگوید: آن برای خدا و پیامبر اوست؛ عکرمه و مجاهد و ضحاک و ابن عباس و قتاده و ابن زید این نظر را قائل هستند.

برخی گفته اند آن انفال سریه هاست [جنگ هایی که پیامبر(ص) شخصا در آن

ناوبری کتاب