صفحه ۲۸۹

[که درباره نماز شب است ] و نیز آیه شریفه (وهبناله اسحاق و یعقوب نافله) که مراد از آن فرزند فرزند [نوه ] است و نیز گفته می‎شود"نفلته کذا" یعنی این چیز را علاوه به او عطا کردم..."خراج 119/.

2 - در کتاب اموال ابوعبید آمده است: "ابوعبید گوید: انفال اصل آن همه غنایم است، مگر آنکه خمس آن طبق آنچه در قرآن آمده و سنت نیز بر آن جاری شده برای اهل آن است. و معنی انفال در کلام عرب هر کار نیکی است که انجام دهنده آن به میل خود بدون آنکه بر وی واجب باشد انجام می‎دهد. و انفال اموالی است که خداوند متعال به فضل و عنایت خویش از اموال کافران برای مؤمنان حلال فرموده، چه آنکه غنایم بر امت های پیشین تحریم شده بود... و این عنایت علاوه ای است که خداوند با اختصاص غنایم به آنان، آنان را مورد مرحمت قرار داده است و این اصل معنی "نفل" است. و نیز بدانچه امام به رزمندگان علاوه بر سهمیه آنان به آنان می‎بخشد "نفل" گفته می‎شود. این بخشش به خاطر دفاعشان از اسلام و سرسختی شان در مقابله با دشمن است."الکامل ‏56/3.

آنچه ابوعبید نقل کرده که غنایم بر امت های گذشته حرام شده بود مطلبی است که بسیاری از روایتگران احادیث اعم از شیعه و سنی آن را نقل کرده اند. به عنوان نمونه: ابوعبید به سند خود از ابوهریره از پیامبر(ص) نقل کرده است که فرمود: پیش از شما غنایم بر کسی که بر دیگران سلطه می‎یافت حلال نبود، آتشی از آسمان فرود می‎آمد و آن را می‎خورد.سوره انفال (8)1/.

در خصال شیخ صدوق به سند خود از ابی امامه آمده است که گفت: پیامبرخدا(ص) فرمود:

ناوبری کتاب