صفحه ۲۸۵

گفتگو درباره فئ به درازا کشید، اکنون سخن را به پایان می‎بریم و در فصل آینده به یاری خداوند متعال به پژوهش پیرامون انفال خواهیم پرداخت. و من الله نستمد و علیه الاتکال.

در اینجا جلد سوم کتاب دراسات... پایان پذیرفت، ان شاءالله جلد چهارم کتاب که با بحث انفال آغاز می‎شود در پی خواهد آمد؛ و الحمدلله رب العالمین.

ناوبری کتاب