صفحه ۲۸۴

می‎فرمود: "مردم را آزار ندهید، کسانی که در دنیا مردم را آزار می‎دهند خداوند در آخرت عذابشان خواهد کرد." و دستور داد آزادشان کنند."عن الثمالی قال: قال: "لو أن رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه الله سوطا من النار". (وسائل ‏12/19، ابواب قصاص نفس، باب 4، حدیث 5) .

19 - باز در همان کتاب به سند خودآمده است که ابویوسف گفت: "عدی بن ارطاة - کارگزار عمربن عبدالعزیز - به وی نوشت: "اما بعد، مردمی در کنار ما هستند که تا آنان را نیازاریم خراج نمی پردازند." عمر در پاسخ وی نوشت: اما بعد، جای بسیار شگفتی است که تو برای آزار انسانها از من اجازه می‎خواهی ! گویا من سپر تو از عذاب خداوندم ! و گویا این من هستم که تو را از خشم خدا رهایی می‎بخشم ! هنگامی که نامه من به تو رسید، هر که مازاد بر نیاز خود را به تو داد از وی بگیر، و الا آنان را قسم بده، به خدا سوگند اگر خدا را با نافرمانی آنان ملاقات کنم بهتر از این است که خدا را با شکنجه و آزار آنان ملاقات کنم. والسلام."عن جابر بن عبدالله، عن ابی عبدالله(ع) قال: "لو أن رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه الله سوطا من نار". (وسائل ‏12/19، ابواب قصاص نفس، باب 4، حدیث 7) .

20 - در کتاب کامل ابن اثیر آمده است: "ابوفراس گوید: عمر بر مردم خطبه خواند و گفت: ای مردم ! من بر شما کارگزاران را نفرستاده ام تا شما را بزنند یا اموال شما را بگیرند، بلکه آنان را فرستاده ام تا دین و سنتهایتان را به شما بیاموزند، پس هر کس جز این رفتار کرد شکایت او را به نزد من آورید، به خدایی که جان عمر به دست اوست از او انتقام می‎کشم. عمرو بن عاص به وی رسید و گفت: ای امیرمؤمنان ! آیا اگر یکی از کارگزاران مسلمانان یکی از رعیت خود را ادب کند از وی انتقام می‎کشی ؟! گفت: آری سوگند به آنکه جانم به دست اوست از وی انتقام می‎کشم. و چگونه من از وی انتقام نکشم با آنکه پیامبر(ص) را دیدم که از نفس خویش انتقام می‎کشید! هان مسلمانان را نزنید که آنان را خوار می‎کنید، و آنان را ستایش مکنید که گرفتار فتنه شان می‎سازید، و حقشان را از آنان دریغ مکنید که به کفر می‎کشانیدشان، و آنان را به خشم نیاورید که نابودشان می‎سازید."عن النبی (ص) فی حدیث المناهی قال: "و من لطم خد امرئ مسلم أو وجهه بدد الله عظامه یوم القیامة و حشر مغلولا حتی یدخل جهنم الا أن یتوب". (وسائل ‏12/19، ابواب قصاص نفس، باب 4، حدیث 8) .

ناوبری کتاب