صفحه ۲۸۲

"اگر فردی دیگری را با تازیانه بزند، خداوند وی را تازیانه ای آتشین خواهد زد."عن الرضا(ع) عن آبائه عن علی (ع) قال: "ورثت عن رسول الله(ص) کتابین: کتاب الله و کتاب فی قراب سیفی. قیل یا أمیرالمؤمنین ! و ما الکتاب الذی فی قراب سیفک ؟ قال: "من قتل غیر قاتله أو ضرب غیر ضاربه فعلیه لعنة الله". (وسائل ‏12/19، ابواب قصاص نفس، باب 4، حدیث 9) .

17 - باز در همان کتاب به سند خود از پیامبراکرم (ص) در حدیث مناهی روایت شده است که فرمود: "هر کس به صورت برادر مسلمان خود سیلی بزند، خداوند روز قیامت استخوانهایش را متلاشی خواهد کرد و دست بسته محشور می‎گردد تا به دوزخ درآید؛ مگر آن که توبه کند."عن علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر(ع) قال: ابتدر الناس الی قراب سیف رسول الله(ص) بعد موته فاذا صحیفة صغیرة وجدوا فیها: "من آوی محدثا فهو کافر، و من تولی غیر موالیه فعلیه لعنة الله، و أعتی الناس علی الله من قتل غیر قاتله أو ضرب غیر ضاربه". (وسائل ‏13/19، ابواب قصاص نفس، باب 4، حدیث 10) . آنچه در اینجا ما از کتاب وسائل الشیعه نقل کردیم، اگر چه مورد آن مالیات و خراج نبود ولی اطلاق آن این گونه موارد را نیز در بر می‎گیرد.

از سوی دیگر ما این روایات را در اینجا آوردیم تا مأمورین و نیروهای انتظامی و مسؤولین دوایر حکومتی و قضایی و بازجویان و اعضای اطلاعات و پاسداران و مأمورین و مسؤولین زندانها عبرت بگیرند و اهتمام شرع مقدس اسلام به حرمت و قداست انسان ها را دریابند و با اتهامات واهی و بدگویی ها و سخن چینی ها افراد را مورد آزار و شکنجه قرار ندهند.

18 - در خراج ابویوسف آمده است: "ابویوسف گوید: ای فرمانروای مؤمنان - که خداوند تو را مؤید بدارد - سزاوار است که در مدارا با اهل ذمه پیامبر و پسرعمت پیشقدم باشی و حال آنان را جویا شوی تا به آنان ستم نرود و مورد آزار قرار نگیرند و به کارهایی بیش از توانشان وادار نشوند و چیزی بیشتر از آنچه وظیفه آنان است نپردازند.

همانا از پیامبرخدا(ص) روایت شده است که فرمود: "کسی که پناه داده شده ای

ناوبری کتاب