صفحه ۲۸۱

در این مورد نیز می‎توان به مسند احمد و بیهقی و الاموال ابی عبید مراجعه نمود.عن هشام بن حکیم بن حزام، قال: مر بالشام علی أناس، و قد اقیموا فی الشمس و صب علی رؤوسهم الزیت. فقال: ماهذا؟ قیل یعذبون فی الخراج. فقال: أما انی سمعت رسول الله(ص) یقول: "ان الله یعذب الذین یعذبون فی الدنیا". (صحیح مسلم ‏2017/4، کتاب البرو الصلة و الاداب، باب 33، حدیث 2613) . روشن است که ظاهر فرمایش آن حضرت (ص) از آزارهای به حق، به آزارهایی مانند قصاص و حدود و تعزیرات شرعی منصرف است.

9 - در وسائل به سند صحیح است از حلبی، از امام صادق (ع) آمده است که گفت: "پیامبرخدا(ص) فرمود: سرکش ترین مردم بر خداوند عزوجل کسی است که فردی جز قاتلش را بکشد یا کسی را بزند که او را نزده است."مر هشام بن حکیم بن حزام علی أناس من الانباط بالشام قد أقیموا فی الشمس، فقال: ماشاءنهم ؟ قالوا: حبسوا فی الجزیة . فقال هشام: اشهد لسمعت رسول الله(ص) یقول: "ان الله یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا". (صحیح مسلم ‏2018/4، کتاب البر و الصلة و الاداب، باب 33) .

10 - باز در همان کتاب به سند خود از وشاء آمده است که گفت: از امام رضا (ع) شنیدم که می‎فرمود: "پیامبرخدا(ص) فرمود: خدا لعنت کند کسی را که جز قاتل خود را بکشد یا کسی را بزند که او را نزده است."عن عروة بن الزبیر: أن هشام بن حکیم وجد رجلا و هو علی حمص یشمس ناسا من النبط فی أداء الجزیة فقال: ماهذا؟ انی سمعت رسول الله(ص) یقول: "ان الله یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا". (صحیح مسلم ‏2018/4 کتاب البر و الصلة و الاداب، باب 33) .

11 - باز در همان کتاب به سند خود از مثنی، از امام صادق (ع) آمده است که فرمود: در قبضه شمشیر پیامبرخدا(ص) نوشته ای به دست آمد که در آن نوشته بود: "سرکش ترین مردم به خداوند کسی است که جز قاتل خود را بکشد یا جز زننده خود را بزند."مسند احمد ‏403/3؛ سنن بیهقی ‏205/9؛ و الاموال 53/.

12 - باز در همان کتاب به سند خود از فضیل بن سعدان، از امام صادق (ع) آمده است که گفت: "در قبضه شمشیر پیامبرخدا(ص) نوشته ای به دست آمد که در آن نوشته بود: لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر کسی که جز کشنده خود را بکشد یا جز زننده خود را بزند."عن ابی عبدالله(ع) قال: "قال رسول الله(ص): "ان أعتی الناس علی الله - عزوجل - من قتل غیر قاتله، و من ضرب من لم یضربه". (وسائل ‏11/19، ابواب قصاص نفس، باب 4، حدیث 1) .

13 - باز در همان کتاب به سند خود از امام رضا (ع) از پدرانش از علی (ع) روایت شده است که گفت: از پیامبرخدا(ص) دو کتاب به میراث ماند: یکی کتاب خدا و دیگری نامه ای که در قبضه شمشیر من است. گفته شد: ای امیرمؤمنان، این چه نامه ای است که در قبضه شمشیر شماست ؟ فرمود: "هر کس جز قاتل خود را بکشد یا جز زننده خود را بزند لعنت خداوند بر اوست."عن الوشاء قال: سمعت الرضا(ع) یقول: "قال رسول الله(ص): لعن الله من قتل غیر قاتله أو ضرب غیر ضاربه". (وسائل ‏11/19، ابواب قصاص نفس، باب 4، حدیث 3) .

14 - باز در همان کتاب به سند خود، از علی بن جعفر، از برادرش موسی بن جعفر (ع) آمده است که فرمود: مردم پس از وفات پیامبرخدا(ص) در قبضه شمشیر آن حضرت به نوشته ای دست یافتند که در آن آمده بود: هر کس بدعت گذاری را پناه دهد کافر است و هر کس با غیر دوستان خود بپیوندد لعنت خدا بر او باد و سرکش ترین مردم بر خدا کسی است که جز قاتل خود را بکشد و جز زننده خود را بزند.عن أبی عبدالله(ع)، قال: "وجد فی قائم سیف رسول الله(ص) صحیفة : "ان أعتی الناس علی الله القاتل غیر قاتله و الضارب غیر ضاربه". (وسائل ‏11/19، ابواب قصاص نفس، باب 4، حدیث 2) .

15 - باز در همان کتاب به سند خود از ثمالی آمده است که گفت: [امام صادق (ع)]فرمود: "اگر انسانی انسان دیگری را با تازیانه بزند، خدا بر وی تازیانه ای از آتش خواهد زد."عن أبی عبدلله (ع) قال: "کانت فی ذوابة سیف رسول الله(ص) صحیفة مکتوب فیها: لعنة الله و الملائکة و الناس أجمعین علی من قتل غیر قاتله أو ضرب غیر ضاربه". (وسائل ‏12/19، ابواب قصاص نفس، باب 4، حدیث 6) .

16 - باز در همان کتاب به سند خود از جابر بن عبدالله، از امام صادق (ع) آمده است که فرمود:

ناوبری کتاب