صفحه ۲۸۰

و شاید وقایعی بدین صورت به طور متعدد واقع شده باشد. و عکبری - به ضم اول و سکون دوم - محلی بوده است در ده فرسنگی بغداد.

6 - در صحیح مسلم به سند خود از هشام بن حکم بن حزام آمده است که گفت: در شام بر گروهی گذشته است که در آفتاب نگاهشان داشته بوده اند و بر سرشان روغن می‎ریخته اند، پرسیده است که اینان چه کرده اند؟ گفته اند: ایشان باید خراج بپردازند. گفت: من از پیامبرخدا(ص) شنیدم که می‎فرمود: "خدا کسانی را که در دنیا شکنجه کنند عذاب خواهد کرد."فی سنن البیهقی بسنده عن رجل من ثقیف قال: استعملنی علی بن ابی طالب علی بزرج سابور فقال: "لا تضربن رجلا سوطا فی جبایة درهم و لا تبیعن لهم رزقا و لا کسوة شتاء و لا صیف و لا دابة یعتملون علیها و لا تقم رجلا قائما فی طلب درهم". قال: قلت: یا امیرالمؤمنین، اذا أرجع الیک کما ذهبت من عندک . قال: "و ان رجعت کما ذهبت، و یحک انما أمرنا أن نأخذ منهم العفو." (سنن بیهقی ‏205/9، باب النهی عن التشدید فی جبایة الجزیة) .

7 - باز در همان کتاب به سند خود آمده است که گفت: هشام بن حکیم بن حزام در شام گروهی از نبطیان را دید که در آفتاب نگاه داشته شده اند. گفت: اینان چه کرده اند؟ گفتند: به خاطر پرداخت جزیه نگاه داشته شده اند! هشام گفت: گواهی می‎دهم که از پیامبرخدا(ص) شنیدم که می‎فرمود: "خداوند کسانی که مردم را در دنیا شکنجه کنند عذاب خواهد کرد."خراج یحیی بن آدم 70/؛ و کنزالعمال ‏501/4، کتاب الجهاد، جزیه، حدیث 11488.

8 - باز در همان کتاب به سند خود از عروة بن زبیر آمده است که: هشام بن حکیم در حمص مردی را دید که مردمی از نبطیان را به خاطر پرداخت جزیه در آفتاب نگاه داشته است، گفت: این چه کرداری است ؟ من از پیامبرخدا(ص) شنیدم که می‎فرمود: "خدا کسانی که مردم را در دنیا شکنجه کنند عذاب خواهد داد."عن رجل من آل أبی المهاجر قال: استعمل علی بن أبی طالب (ع) رجلا علی عکبری فقال له علی رؤوس الناس: "لا تدعن لهم درهما من الخراج". قال: و شدد علیه القول ثم قال له: "القنی عند انتصاف النهار" فأتاه فقال: "انی کنت قد أمرتک بأمر و انی أتقدم الیک الان فان عصیتنی نزعتک : لا تبیعن لهم فی خراج حمارا و لا بقرة و کسوة شتاء و لا صیف وارفق بهم وافعل بهم وافعل بهم". (الاموال 55/) .

ناوبری کتاب