صفحه ۲۷۹

4 - در سنن بیهقی به سند خود از مردی از ثقیف آمده است که گفت: علی بن ابی طالب (ع) مرا به "بزرج شاپور" گماشت و فرمود: "هرگز برای گردآوری درهمی فردی را شلاق نزن، و آذوقه و لباسهای زمستانی و تابستانی و چارپایان کاری آنان را به فروش مرسان، و مردی را برای به دست آوردن درهمی بر روی پا نگه مدار".

گوید: عرض کردم: ای امیرمؤمنان، در این صورت به همین گونه که از نزد شما می‎روم دست خالی باز می‎گردم. فرمود: "هر چند همان گونه که می‎روی بازگردی، ما مأموریم که از مازاد نیاز آنان دریافت کنیم."عن رجل من ثقیف قال: استعملنی علی بن أبی طالب (ع) علی بانقیا و سوادمن سواد الکوفة فقال لی و الناس حضور: "انظر خراجک فجد فیه و لا تترک منه درهما، فاذا أردت أن تتوجه الی عملک فمر بی". قال: فأتیته فقال لی: "ان الذی سمعت منی خدعة، ایاک أن تضرب مسلما أو یهودیا أو نصرانیا فی درهم خراج، أو تبیع دابة عمل فی درهم، فانما امرنا أن نأخذ منهم العفو". (کافی ‏540/3، کتاب الزکاة، باب ادب المصدق، حدیث 8) . مانند این روایت را یحیی بن آدم قرشی نیز در خراج خود آورده و کنزالعمال نیز از وی نقل کرده است و در آن کتاب آمده است: "بر برج سابور گماشت".بحارالانوار، ‏128/41، تاریخ امیرالمؤمنین (ع)، باب 107، حدیث 37.

5 - در کتاب الاموال ابوعبید به سند خود، از مردی از آل ابی المهاجر آمده است که گفت: علی بن ابی طالب (ع) مردی را بر "عکبری" گماشت و در پیش روی مردم فرمود: "هیچ درهمی از خراج را نزد آنان فرومگذار." گفت: بر این مسأله بسیار تأکید کرد، آنگاه به وی فرمود: "در نزدیکی های ظهر به دیدار من بیا." و چون به نزد وی آمد فرمود: "من به تو دستور می‎دادم و اکنون مطالبی را به تو می‎گویم که اگر بدان توجه نکنی تو را از کار برکنار می‎کنم؛ برای دریافت خراج، الاغ و گاو و پوششهای زمستانه و تابستانه آنان را به فروش مرسان، با آنان مدارا کن و با آنان به همین طور که گفتم رفتار کن. [دو مرتبه فرمود برای تأکید] و چنین و چنان با آنان رفتار کن."کافی ‏540/3، کتاب الزکاة، باب ادب المصدق.

ناوبری کتاب