صفحه ۲۵۵

از مرگ نجات یافت ]، و "باعوث" نماز دوم عید فصح است. این توضیحات در کتاب لغت المنجد آمده است.

25 - باز در همان کتاب به سند خود، از حرام بن معاویه آمده است که گفت: عمر بن خطاب به ما نوشت: اسبانتان را تربیت کنید، و در پیش رویتان صلیب نیفرازند و در کنارتان به نگهداری خوک نپردازند.عن ابن عباس أنه سئل عن العجم ألهم أن یحدثوا بیعة أو کنیسة فی أمصار المسلمین ؟ فقال: "أما مصر مصرته العرب فلیس لهم أن یحدثوا فیه بناء بیعة و لا کنیسة و لایضربوا فیه بناقوس و لایظهروا فیه خمرا و لایتخذوا فیه خنزیرا. و کل مصر کانت العجم مصرته ففتحه الله علی العرب فنزلوا علی حکمهم فللعجم ما فی عهدهم و علی العرب أن یوفوا لهم بذلک". (خراج 149/) . در مورد حکم احداث کلیسا و کنیسه به مبسوط شیخ نیز می‎توان مراجعه نمود.سنن بیهقی ‏202/9، کتاب الجزیة، باب الامام یکتب کتاب الصلح علی الجزیة ؛ و نیز کنز العمال ‏503/4، شروط النصاری، حدیث 11493. در مجموع آنچه از روایات و عهدنامه ها و تاریخ به دست می‎آید این است که پیشوای مسلمانان می‎تواند بر حدود و شرایط ذمه طبق آنچه صلاح بداند و شرایط زمان و مکان مقتضی باشد مواردی را بیفزاید و یا چیزی را بکاهد؛ و در اینجا نکته ای است شایان اندیشه.منتهی ‏968/2؛ و نیز در جواهر ‏273/21.

ناوبری کتاب