صفحه ۲۵۴

کتابهایمان را در هیچ راهی از راههای مسلمانان و نه در بازارهایشان آشکار نکنیم، و بر فراز کنیسه هایمان صلیب نصب نکنیم، و در میان مسلمانان و با حضور آنان در کنیسه هایمان ناقوس نزنیم، و عید سعانین و نیز نماز دوم عید فصح (باعوث) را آشکار نسازیم. و در تشییع مردگان صدا را بلند نکنیم، و در راههای مسلمانان به هنگام بردنشان به گورستان آتش حمل نکنیم، و در کنار گورستان آنان دفنشان نکنیم، و بردگانی را که سهام مسلمانان به آنان تعلق گرفته به بردگی نگیریم، و مسلمانان را راهنمایی کنیم و در منزلهایشان فرود نیاییم.

پس چون این نامه را به نزد عمر آوردم او در آن اضافه کرد: و اینکه هیچ یک از مسلمانان را کتک نزنیم، و ما این شرایط را بر خود و بر هم کیشان خود پذیرفتیم و از آنان امان گرفتیم، پس اگر ما با چیزی از این شرایط که خود پذیرفتیم مخالفت کردیم خود ضامن آن هستیم و دیگر ذمه ای برای ما نیست و بر شما رواست که همان گونه که با معاندان و پیمان شکنان رفتار می‎کنید با ما رفتار کنید.

این روایت در کنز العمال نیز آمده است.عن ابن عباس قال: "کل مصر مصره المسلمون لایبنی فیه بیعة و لاکنیسة و لایضرب فیه بناقوس و لایباع فیه لحم خنزیر." (سنن بیهقی ‏201/9، کتاب الجزیة، باب یشترط علیهم ان لایحدثوا فی أمصار المسلمین کنیسة ...)

علامه در منتهی [ در ارتباط با این مکتوب ] می‎نویسد:

امام می‎تواند هر چه به نفع مسلمانان و باعث شوکت آنان است را با آنان شرط کند همان گونه که عمر شرط کرد. و نیز روایت شده که این مکتوب را اهل جزیره برای عبدالرحمن بن غنم نوشتند.

آنگاه ایشان نامه ای نزدیک به این نامه را ذکر می‎کند. در این رابطه مطالبی نیز در جواهر آمده است.عن ابن عباس أیضا قال: "أیما مصر أعده العرب فلیس للعجم أن یبنوا فیه بیعة - أو قال: کنیسة - و لایضربوا فیه ناقوسا و لایدخلوا فیه خمرا و لا خنزیرا. و أیما مصر اتخذه العجم فعلی العرب أن یفوا لهم بعهدهم فیه و لایکلفوهم مالاطاقة لهم به." (سنن بیهقی ‏202/9، کتاب الجزیة، باب لا تهدم لهم کنیسة و لابیعة) . در متن عربی این مکتوب "قلایه" به کسر قاف و تشدید لام: جایگاه اسقف است، و "سعانین" عید روز یکشنبه ای است که قبل از عید فصح است [و در آن حضرت مسیح

ناوبری کتاب