صفحه ۲۵۱

18 - در دعائم الاسلام از علی (ع) آمده است که فرمود: پیامبرخدا(ص) از احداث کنیسه در سرزمین اسلام نهی فرمود.کتاب حدود، صفحات 88 و پس از آن.

19 - در مستدرک از جعفریات به سند خود از علی (ع) روایت شده است که فرمود: کنیسه ای که تازه احداث شود در اسلام نیست.فی سنن البیهقی بسنده عن علی (ع): "أن یهودیة کانت تشتم النبی (ص) و تقع فیه فخنقها رجل حتی ماتت فأبطل رسول الله(ص) دمها". (سنن بیهقی ‏200/9، کتاب الجزیة، باب یشترط علیهم ان لایذکروا رسول الله(ص) الابما هو اهله) . در کتاب نوادر سید فضل الله به سند خود از آن حضرت مانند این روایت نقل شده است. و ظاهرا مراد از اسلام در این روایت همان دار الاسلام است.

20 - در سنن بیهقی به سند خود از ابن عباس است که گفت: پیامبرخدا(ص) با اهل نجران بر دو هزار حله مصالحه کرد - آنگاه حدیث را آن گونه که پیش از این خوانده شد نقل می‎کند - آنگاه اضافه می‎کند: بر این اساس که کلیسایی را از آنان خراب نکند و کشیشی را اخراج نکند و آنان را از دینشان بازنگرداند، تا هنگامی که کاری علیه مسلمانان نکرده اند و یا ربا نخورده اند.عن الشافعی عن جماعة ممن روی السیرة : "أن بنی قینقاع کان بینهم و بین رسول الله(ص) موادعة و عهد فأتت امراءة من الانصار الی صائغ منهم لیصوغ لها حلیا - و کانت الیهود معادیة للانصار - فلما جلست عند الصائغ عمد الی بعض حدائده فشد به أسفل ذیلها و جیبها و هی لاتشعر، فلما قامت المراءة و هی فی سوقهم نظروا الیها منکشفة فجعلوا یضحکون منها و یسخرون، فبلغ ذلک رسول الله(ص) فنابذهم و جعل ذلک منهم نقضا للعهد." (سنن بیهقی ‏200/9، کتاب الجزیة، باب یشترط علیهم..) . .

21 - باز در همان کتاب به سند خود از ابن عباس است که گفت: هر شهری را که مسلمانان بدان شهریت می‎بخشند در آن کلیسا و کنیسه ساخته نمی شود و در آن ناقوس نواخته نمی شود و گوشت خوک در آن به فروش نمی رسد.عن علی (ع): "أن رسول الله(ص) نهی عن احداث الکنائس فی دار الاسلام". (دعائم الاسلام ‏381/1، کتاب جهاد، ذکر الصلح و الموادعة و الجزیة) .

ناوبری کتاب