صفحه ۲۱

"به ابن عباس گفتم: سوره حشر؛ گفت: بگو سوره بنی نضیر.تاریخ طبری ‏3223/6، (چاپ لیدن) [چون آیاتی از این سوره درباره بنی نضیر نازل شده است ]."

2 - باز در همان کتاب به سند خود از سعید بن جبیر روایت شده که گفت: "به ابن عباس گفتم: سوره حشر؛ گفت: این سوره درباره بنی نضیر فرود آمده است."باب هشتم کتاب پیرامون منابع مالی حکومت اسلامی است که یک مقدمه و شش فصل را دربرگرفته است. فصل اول درباره زکات، فصل دوم درباره خمس و فصل سوم درباره غنایم جنگ و اراضی مفتوح عنوة بود که به تفصیل در جلد ششم مبانی فقهی به ترجمه و تقریر آن پرداختیم، واکنون فصل چهارم از این باب یعنی مبحث فئ است که خدمت شما تقدیم می‎گردد. (مقرر)

3 - [برخی از مورخان و مفسران نیز] گفته اند: "این سوره درباره آوارگان بنی نضیر - که از یهودیان مدینه بودند - فرود آمده است. و این از آن روست که چون پیامبر(ص)وارد مدینه شد بنی نضیر با او قرارداد مصالحه امضاء کردند که نه با او بجنگند و نه به همراه او بجنگند، آنگاه پیمان را شکستند. کعب بن اشرف [سرکرده بنی نضیر] به مکه سفر کرد و با ابوسفیان و قریش پیمان امضاء کرد که آنان یکپارچه علیه محمد(ص) باشند. جبرئیل فرود آمد و داستان این پیمان نامه را برای پیامبر(ص) بازگفت.

از سوی دیگر پیامبرخدا(ص) به نزد بنی نضیر رفت و از آنان درباره دیه دو کشته از بنی عامر کمک خواست، آنان که پیامبر را تنها دیدند به یکدیگر گفتند: شما هیچ گاه او را بدین صورت نمی یابید، اکنون از بام این خانه سنگی بر سر او بیندازید و او را بکشید. خبر این توطئه نیز از آسمان به پیامبر(ص) رسید، حضرت به پاخاست و به سوی مدینه روان شد. آنگاه اصحاب خویش را فراخواند و داستان مکر یهود را برای آنان بازگفت و محمدبن مسلمه را فرمان داد تا رئیس آنان کعب بن اشرف را به قتل برساند، و خود با جمعی از مردم به سوی آنان حرکت کرد. و آنان در قلعه های مستحکم پناه گرفتند. در این میان عبداللهبن ابی منافق نیز پیامی برای بنی نضیر فرستاد که اگر شما قیام کنید ما نیز با شما قیام

ناوبری کتاب