صفحه ۲۰۹

و در صحیحه زراره از ابی عبدالله(ع) آمده است که: از آن حضرت در مورد مردی که چند درهم از وی طلبکار بودم پرسیدم که وی مشروب و خوکی را فروخت و بدهی خود را از آن پرداخت؛ حضرت فرمود: اشکالی ندارد. یا فرمود: آن را بگیر.ففی خبر علی بن جعفر، عن اخیه موسی بن جعفر(ع) قال: سألته عن رجلین نصرانیین باع احدها خمرا او خنزیرا الی أجل فأسلما قبل ان یقبضا الثمن هل یحل له ثمنه بعد الاسلام ؟ قال: انما له الثمن فلا بأس أن یأخذه. (وسائل ‏172/12، ابواب ما یکتسب به، باب 61، حدیث 1) . و روایات دیگری که در این باب رسیده است. و اینکه در برخی روایات موضوع پرسش شخص ذمی است موجب آن نمی شود که مطلقات را حمل بر آن کنیم زیرا منافاتی با یکدیگر ندارند.ر، ک، وسائل ‏171/12، ابواب ما یکتسب به، باب 60. مگر آنکه گفته شود: در آن زمانها در کشورهای اسلامی خرید و فروش شراب و خوک تنها در بین اهل ذمه متداول بوده است.

و همانند همین باب است روایاتی که در مورد فروش گوشت مخلوط شده با مردار نسبت به کسی که آن را حلال می‎داند وارد شده است، مانند روایت صحیحه حلبی که گفت: از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: گوشتی که با ذبح شرعی سر بریده شده با گوشت مردار مخلوط شد، اگر به کسی که مردار را حلال می‎شمرد فروخته شود و پول آن به مصرف رسد حلال است.

و روایات دیگری که از آن حضرت (ع) در این باب رسیده است.عن ابی جعفر(ع) فی رجل کان له علی رجل دراهم فباع خمرا و خنازیر و هو ینظر فقضاه ؟ فقال: لا بأس به، اما للمقتضی فحلال، و اما للبایع فحرام. و از همین مورد است آنچه در مورد آرد خمیر شده با آب نجس وارد شده که می‎فرماید به کسانی که خوردن مردار را جایز می‎دانند فروخته شود. در خبر حفص بن بختری از امام صادق (ع) آمده است که گفت: از آن حضرت در مورد خمیری که با آب نجس تهیه شده است پرسیده شد که چه باید کنند؟ فرمود: به کسی که خوردن گوشت

ناوبری کتاب