صفحه ۲۰۸

محسوب می‎شود که نگهداری و تصرف در آنها برای آنان مجاز شمرده شده است، پس جایز است که پول آن را از آنان دریافت کرد همانند لباس و پارچه های آنان."دعائم الاسلام ‏381/1، کتاب جهاد، مباحث صلح و موادعه و جزیه. از مقتضای برخی روایات نیز استفاده می‎شود که آنان پس از آنکه اسلام آوردند می‎توانند براین گونه معاملات که در زمان کفرشان صورت پذیرفته است آثار صحت بار کنند.

در این ارتباط روایتی از علی بن جعفر از برادرش امام موسی بن جعفر (ع) نقل شده است بدین مضمون که گفت: از آن حضرت از دو مرد نصرانی که یکی از آن دو شراب یا خوکی را به صورت نسیه فروخته و اکنون هر دو مسلمان شده اند آیا او می‎تواند پس از اسلام پولش را دریافت کند؟ حضرت فرمود: "پول مال اوست و اشکالی ندارد پول خود را دریافت کند".مستدرک الوسائل ‏267/2، ابواب جهاد عدو، باب 58، حدیث 1. روایات مستفیضه ای در این زمینه وارد شده که دلالت بر این دارد که فرد می‎تواند طلبی را که از دیگری دارد از پول مشروب یا خوکهای او دریافت کند، و بیشتر این روایات بصورت مطلق آمده، اگر چه در برخی از آنها بر اهل ذمه بودن بدهکار تصریح شده است.الاموال 62/. از جمله این روایات روایت صحیحه ای است از محمد بن مسلم، از امام باقر(ع) درباره فردی که از شخصی چند درهم طلبکار بود و او در حضور وی مشروبی یا خوکی را فروخت و بدهی او را پرداخت کرد؛ حضرت فرمود: "اشکالی ندارد، برای کسی که طلب خود را دریافت می‎کند حلال است اما برای فروشنده حرام است."المغنی ‏601/10.

ناوبری کتاب