صفحه ۲۰۴

بله، اگر فردی ذمی غاصب اموال عمومی باشد، می‎توان آن اموال را مصادره و به صاحبانش باز گردانید؛ بلکه این کار واجب است، چنانچه در جای خود مورد گفتگو قرار گرفته است.

11 - در کتاب الاموال ابوعبید به سند خود از حسن آمده است که گفت: "بر اهل ذمه در اموالشان زکات نیست، و بر آنان چیزی بجز جزیه نیست."عن رجل من جهینة من أصحاب النبی (ص) قال: قال رسول الله(ص): "انکم لعلکم تقاتلون قوما و تظهرون علیهم فیفادونکم بأموالهم دون أنفسهم و أبنائهم و تصالحوهم علی صلح، فلاتصیبوا منهم فوق ذلک، فانه لایحل لکم." (سنن بیهقی ‏204/9، کتاب الجزیة، باب لایأخذ المسلمون من ثمار اهل الذمة) .

12 - در باب احکام زمین نهایه آمده است: "قسمت سوم: هر زمینی است که صاحبان آن بر آن مصالحه کرده اند، و آن زمینهای جزیه است، که امام طبق قرارداد از نصف یا ثلث یا ربع [محصول آن ] از آنان دریافت می‎کند، و بر آنان چیزی جز این نیست."عن رسول الله(ص) قال: "ألا من ظلم معاهدا و انتقصه و کلفه فوق طاقته أو أخذ منه شیئا بغیر طیب نفس منه فاءنا حجیجه یوم القیامة ." - و أشار رسول الله(ص) باصبعه الی صدره - "ألا و من قتل معاهدا له ذمة الله و ذمة رسوله حرم الله علیه ریح الجنة، و ان ریحها لتوجد من مسیرة سبعین خریفا." (سنن بیهقی، ‏205/9، کتاب الجزیة، باب لایأخذ المسلمون من ثمار اهل الذمة) .

13 - در مبسوط در مورد نصارای عرب آمده است: "و سزاوار است که از آنان جزیه دریافت شود، و از آنان زکات دریافت نمی شود، زیرا زکات جز از مسلمانان گرفته نمی شود."حدثنی بعض المشایخ المتقدمین یرفع الحدیث الی النبی (ص) أنه ولی عبدالله بن أرقم علی جزیة أهل الذمة، فلما ولی من عنده ناداه فقال: "ألا من ظلم معاهدا أو کلفه فوق طاقته أو انتقصه أو أخذ منه شیئا بغیر طیب نفسه فاءنا حجیجه یوم القیامة ." (خراج ابویوسف 125/) .

14 - در موطاء مالک آمده است: "بر اهل کتاب و مجوس زکات در چیزی از اموال و چارپایان و درختان و کشاورزیشان نیست، سنت بر این قرار گرفته است."الاموال 119/.

15 - در خراج ابویوسف آمده است: "در هیچ یک از اموالشان - چه مردان از آنان و چه زنان - زکات نیست، مگر آنچه با آن به تجارت می‎پردازند، که باید یک بیستم بپردازند."نهایه 195/.

ناوبری کتاب