صفحه ۲۰۲

خواند آنگاه به پا ایستاد و گفت: "آیا هر یک از شما که بر جای خود تکیه زده است، می‎پندارد که خدای عزوجل چیزی جز آنچه را در این قرآن آمده حرام نفرموده است ؟ آگاه باشید من به خدا سوگند برخی دستورات را دادم و موعظه کردم و از برخی چیزها باز داشتم، همانند آنچه در قرآن آمده یا بیشتر. و همانا خداوند عزوجل بر شما حلال نفرموده مگر اینکه با اجازه به خانه های اهل کتاب در آیید، و نباید زنانشان را بزنید و یا میوه هایشان را بخورید تا هنگامی که حقوقی که بر آنهاست می‎پردازند."فی دعائم الاسلام: "و نهی رسول الله(ص) عن التعدی علی المعاهدین." (دعائم الاسلام ‏380/1) . این روایت رد سخن کسی است که گفته و یا کسانی است که می‎گویند: قرآن برای ما کافی است - حسبنا کتاب الله - و روایات ائمه (ع) حاکی از روایاتی است که از پیامبر (ص) به آنان رسیده است، همان گونه که در برخی از بحث های پیشین به آن اشاره شد.

8 - باز در همان کتاب به سند خود از مردی از جهینه از اصحاب پیامبر(ص) روایت کرده است که گفت: پیامبرخدا(ص) فرمود: "بسا شما با مردمی پیکار می‎کنید و بر آنان پیروزی می‎یابید و آنان تنها اموالشان و نه جانها و فرزندانشان را در اختیار شما می‎گذارند و شما با آنان مصالحه می‎کنید. پس از آنان بیش از این دریافت نکنید که بر شما حلال نیست.""روینا عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن آبائه، عن علی (ع)، عن رسول الله(ص) أنه قال:"لاتقوم الساعة حتی یؤکل المعاهد کما تؤکل الخضر." (دعائم الاسلام ‏380/1، کتاب الجهاد) .

9 - باز در همان کتاب به سند خود از پیامبرخدا(ص) آمده است که فرمود:

ناوبری کتاب