صفحه ۱۷۸

3 - باز در همان کتاب به سند خود از ابو الحویرث آمده است که گفت: "پیامبرخدا (ص) بر هر یک از مسیحیان مکه در هر سال یک دینار قرار داد."عن معاذ بن جبل: ان رسول الله(ص) بعثه الی الیمن و امره أن یأخذ من البقر من کل ثلاثین تبیعا، و من کل اربعین بقرة مسنة، و من کل حالم دینارا او عدله ثوب معافر. (سنن بیهقی ‏193/9، کتاب الجزیة، باب کم الجزیه).

4 - باز در همان کتاب به سند خود از ابو الحویرث آمده است که: "پیامبرخدا(ص)بر شخص نصرانی در مکه که به وی موهب گفته می‎شد در هر سال یک دینار قرار داد. و پیامبرخدا(ص) بر نصارای "ایله" در هر سال سیصد دینار قرار داد.

گفت: ابراهیم به ما خبر داد، که اسحاق بن عبدالله گفته است که آنان در آن هنگام سیصد نفر بودند و پیامبر (ص) سیصد دینار بر آنان قرار داد."عن عمر بن عبدالعزیز: ان النبی (ص) کتب الی اهل الیمن: ان علی کل انسان منکم دینارا کل سنة او قیمته من المعافر. سنن بیهقی ‏193/9، کتاب الجزیة، باب کم الجزیة) .

5 - باز در همان کتاب به سند خود از ابن عباس روایت شده است که گفت: "پیامبرخدا (ص) با اهل نجران بر دوهزار حله مصالحه کرد که نیمی از آن را در ماه صفر و نیم دیگر را در ماه رجب به مسلمانان بپردازند. و از آنان سیصد زره و سیصد اسب و سیصد شتر و از هر یک از انواع سلاحها که با آن می‎جنگیدند سیصد قبضه عاریه گرفت، که مسلمانان ضمانت کردند اگر در یمن فتنه و جنگی پیش آمد از آنها استفاده کرده و سپس آنها را به آنان باز گردانند." شافعی گوید: از برخی از اهل علم از مسلمانان و از اهل ذمه اهل نجران شنیدم که قیمت آنچه که از آنان گرفته شد بیشتر از یک دینار بود.سنن بیهقی ‏194/9، کتاب الجزیة، باب کم الجزیة .

ناوبری کتاب