صفحه ۱۷۷

تا اسلام را بپذیرند، ولی التزام به این مشکل است. به راستی این چه فشاری است بر آنها که در سال یک دینار یا دو دینار بپردازند و در چتر حمایت دولت اسلامی زندگی کنند و از مزایا و امکانات آن بهره مند شوند؟ با آنکه دولت ناچار است برای اداره جامعه از همه شهروندان اموال و مالیات مطالبه کند.

[ روایاتی که از آنها تعیین اندازه استفاده می‎شود]

کسانی که به تعیین اندازه از سوی شرع قائل هستند به روایاتی از دستورات پیامبر اکرم (ص) و امیر المؤمنین (ع) در این باب استناد کرده اند که از نظر می‎گذرانیم:

1 - در سنن بیهقی به سند خود از معاذ بن جبل روایت کرده است که: "پیامبرخدا (ص)وی را به یمن فرستاد و به وی دستور فرمود که از هر سی گاو یک گوساله و از هر چهل گاو یک گاو و از هر فرد بالغ یک دینار یا معادل آن از لباسهای یمنی (معافر) دریافت کند."مغنی ‏574/10.

2 - باز در همان کتاب به سند خود، از عمر بن عبدالعزیز روایت کرده است که: "پیامبراکرم (ص) به اهل یمن - یعنی اهل ذمه آنان - نوشت: بر هر انسانی از شما در هر سال یک دینار یا قیمت آن از پارچه های یمنی است.عن زرارة، قال: قلت لا بی عبدالله(ع): ما حد الجزیة علی اهل الکتاب و هل علیهم فی ذلک شئ موظف لا ینبغی ان یجوز الی غیره ؟ فقال: ذلک الی الامام، یأخذ من کل انسان منهم ماشاء علی قدر ماله و ما یطیق، انما هم قوم فدوا انفسهم من ان یستعبدوا او یقتلوا، فالجزیة تؤخذ منهم علی قدر ما یطیقون له ان یأخذهم به حتی یسلموا، فان الله قال: (حتی یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون) و کیف یکون صاغرا و هو لایکترث لما یؤخذ منه حتی لایجد ذلا (الما خ. ل) لما اخذ منه فیألم لذلک فیسلم ؟! (وسائل ‏113/11، ابواب جهاد عدو، باب 68، حدیث 1) ." این نامه از طرق مختلف و با الفاظ متفاوت که همگی حاکی از همین مضمون است از آن حضرت (ص) روایت شده است که می‎توان به سنن بیهقی و دیگر کتابها مراجعه نمود.

در نامه ای که آن حضرت به عمرو بن حزم هنگامی که وی را به یمن می‎فرستد می‎نویسد نیز همین مضمون که در سنن بیهقی است آمده است.مستدرک وسائل ‏267/2، ابواب جهاد عدو، باب 56، حدیث 6.

ناوبری کتاب