صفحه ۱۶

صورت یکسان با مسلمانان به عنوان یک شهروند از آنان مالیات دریافت می‎شود.

اما از سوی دیگر امروز انفال که یکی دیگر از منابع مالی حکومت اسلامی و دیگر حکومت هاست، همچنان یکی از منابع مهم مالی دولت ها و حکومت ها به شمار می‎آید؛ و برخلاف زمانهای گذشته که کمتر بدان توجه می‎شده، عمده درآمد دولت ها و حکومت ها از طریق آن تأمین می‎گردد.

انفال همان منابع طبیعی و ثروتهای ملی جامعه است که خداوند متعال برای رفاه و آسایش و تلاش و کوشش مردم در نهاد طبیعت قرار داده است، ثروتهای بی بدیل و ارزشمندی همانند دریاها، جنگلها، زمینهای موات، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و روزمینی، موزه ها و آثار تاریخی و باستانی که از پادشاهان و روزگاران گذشته در هر کشور به یادگار مانده است؛ امروز حتی هوا و فضا خود به عنوان یک منبع عمده در آمد است که در شهرهای بزرگ شهرداریها برای ساختن آسمانخراشها به عنوان تراکم آن را به فروش می‎رسانند و دولت ها از عبور هواپیماها بر فراز آسمان حق ترانزیت می‎گیرند. و دیگر منابع طبیعی که هنوز ناشناخته مانده و مورد استفاده بشر قرار نگرفته است.

امروز در ایران اسلامی رقمی کلان از بودجه کل کشور را درآمد حاصل از فروش نفت - که یکی از معادن زیرزمینی است - تشکیل می‎دهد، و برخی از کشورها از جلب گردشگر و صنعت توریسم رقمی چندین برابر درآمد نفت ایران را به دست می‎آورند. در این مجلد همانند مجلدات پیشین به ذکر آیات و روایات و مبانی فقهی و فتاوای فقها و پیشینه تاریخی این دو مبحث مهم پرداخته شده است که از نظر می‎گذرانیم.

و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب.
پاییز 1385 - حوزه علمیه قم
محمود صلواتی

ناوبری کتاب