صفحه ۱۵۰

سه فرقه مشهور نباشند از آنان نیز جزیه پذیرفته می‎شود. خداوند متعال در سوره بقره می‎فرماید: (ان الذین آمنوا و الذین هادوا والنصاری والصابئین من آمن بالله والیوم الأخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولاهم یحزنون) احکام القرآن ‏112/3، باب اخذ الجزیة من اهل الکتاب. (آنان که [به اسلام ] گرویدند و آنان که یهودی و نصرانی و صابئی هستند هر که به خدا و روز قیامت ایمان بیاورد و کرداری شایسته انجام دهد، پاداش اینان نزد پروردگارشان است، نه ترسی بر آنهاست و نه اندوهگین گردند.) و در سوره مائده می‎فرماید: (ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصاری من آمن بالله والیوم الأخر و عمل صالحا فلاخوف علیهم ولاهم یحزنون) جواهر ‏45/30. (آنان که [به اسلام ] گرویدند و آنان که یهودی و صابئی و نصرانی شدند هر که به خدا و روز قیامت ایمان بیاورد و کاری شایسته انجام دهد نه ترسی بر آنهاست و نه اندوهگین گردند.) و در سوره حج می‎فرماید: (ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئین والنصاری والمجوس والذین اشرکوا ان الله یفصل بینهم یوم القیامة ان الله علی کل شئ شهید) جواهر ‏230/21. (آنان که [به اسلام ] گرویدند و آنان که یهودی و صابئی و نصرانی و مجوسی شدند و آنان که به خدا شرک ورزیدند، خداوند روز قیامت میان آنان داوری خواهد کرد، همانا خدا بر هر چیزی گواه است.) و اگر ثابت شود که اینان در اصل اهل کتاب آسمانی بوده اند، اعتقاد ضمنی آنان به عقاید فاسدی که با شرک درآمیخته است، موجب خروج آنان از حکم اهل کتاب نمی شود، همان گونه که اعتقاد نصاری به اقانیم بقره (2)، / 62. سه گانه موجب خروج آنان از این حکم نمی شود. و این نکته ای است شایان توجه.

[گفتگو با یکی از علمای صابئی مذهب ]

ناوبری کتاب