صفحه ۱۴۳

اینان همان صابئین هستند که نامشان در قرآن آمده است. خلاصه اعتقادات مندائیان امروز چنین است: آنان به خدای یکتای ازلی و ابدی و بی نهایت و منزه از ماده و طبیعت معتقدند که علت وجود اشیاء و پیدایش موجودات است. و در کنار وجود ذات احدیت به شمار روزهای سال به سیصد و شصت قوای روحانی که دستیار خداوندند معتقدند و می‎گویند: هر کدام در عالم منطقه ای جداگانه دارند.

در آیین ایشان مظاهری از ثنویت وجود دارد تا آنجا که می‎گویند: وجود انسان مرکب از روحی است که از عالم نور گرفته شده و جسمی که از عالم ظلمت گرفته شده است.

مقدسترین کتاب مذهبی مندایی ها"گنزا" است [که به معنای گنج است ] این کتاب را "صحف آدم" می‎دانند. و اساس دین ایشان بر غسل و شستشوی تن است و مراسم دینی خود را از چشم های مردم پنهان می‎دارند و سه نوع غسل دارند، غسل کامل آنان در روزهای یکشنبه و پس از تولد و پس از ازدواج و بیماری و مسافرت است که با حضور کاهن انجام می‎گیرد.

روزه داشتن در نزد ایشان همانند دین زرتشت ممنوع است. ولی نماز از عبادات روزانه آنهاست و همه روزه سه بار ادا می‎گردد. و از جمله پیامبران آنان "هرمس" حکیم است. و تورات را کتابی گمراه کننده می‎شمارند. آنان اجرام آسمانی را نمی پرستند ولی عقیده دارند که ستارگان دارای گوهری هستند که آن گوهر از آن پادشاه روشنائی (ملک النور) می‎باشد. آنان قتل نفس، میخواری، سوگند خوردن به دروغ، خوردن و آشامیدن پیش از ادای غسل جنابت، راهزنی و دزدی، کارکردن در اعیاد [مقدس ] به ویژه در روز یکشنبه [که عید هفتگی آنان

ناوبری کتاب