صفحه ۱۳۲

بن زکریا از نوح و شیث و آدم برای آنان نقل کرده است. کتاب دیگری نیز دارند که بدان دروس یحیی گفته می‎شود و حضرت یحیی را آخرین پیامبر خدا می‎پندارند.

خداوند متعال در قرآن کریم در سوره مریم می‎فرماید: (یا یحیی خذ الکتاب بقوة و آتیناه الحکم صبیا.) تفسیر قرطبی ‏434/1. ای یحیی با نیرو کتاب رابگیر و ما او را در کودکی کتاب عطا کردیم؛ و در سوره انعام پس از ذکر جمعی از پیامبران و از جمله زکریا و یحیی و عیسی و الیاس می‎فرماید: (اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه) المصنف ‏124/6، کتاب اهل کتاب، صابئون، احادیث 10206 - 10208. اینانند که خداوند به آنان کتاب و حکومت و نبوت داده است. از این آیات آشکار می‎شود که برای یحیی مانند حضرت عیسی کتاب و حکومت و نبوت بوده است.

و بر همین اساس است که برخی از مفسرین، کتاب زبور را که منسوب به داود است کتاب صابئین دانسته اند و به همین جهت آنان را اهل کتاب شمرده اند. و وجود صابئین مندائی در منطقه میسان در زمان حکومت ساسانی امری قطعی است و شاید بسیاری از آنها در جزیرة العرب پراکنده بوده اند، آنگاه هنگامی که یهود و نصاری از آنجا کوچ کرده اند اینان نیز از آنجا کوچ کرده و به سرزمین خویش در میسان بازگشته اند.

و همین که خانه "مانی" را به طایفه "مغتسله" بطایح منسوب دانسته اند خود بزرگترین گواه است بر اینکه مغتسله در زمان اردشیر بابکان می‎زیسته اند. و مغتسله همان صابئین مندایی هستند که ابن ندیم در فهرست خود بدانان اشاره کرده است.

"تئودور" برقونی مسیحی نیز در سده دوم هجری در کتاب خود "شولیون" سابقه سکونت صابئین مندایی در منطقه میسان را یادآور شده و با نامهای مندائیه و

ناوبری کتاب