صفحه ۱۱۶

مخفی نماند که حمل مشرکین عجم بر خصوص مجوس مشکل است.

7 - باز در همان کتاب است: از زید بن علی شنیدم که می‎گفت: "اگر امام بر سرزمینی پیروزی یافت و مصلحت دید که بر مردم آن منت نهد، مالیات را بر سرانه آنها قرار خواهد داد؛ پس اگر تصمیم گرفت آن را تقسیم کند، آنجا را سرزمین عشر[ که باید ده یک مالیات بپردازند] قرار خواهد داد."نیل الاوطار ‏232/7، کتاب الجهاد و السیر، باب الدعوة قبل القتال. اطلاق این روایت مشرک را هم شامل می‎شود، ولی همان گونه که ملاحظه می‎کنید روایت مقطوعه است.عن امیرالمؤمنین (ع)انه قال: لایقبل من عربی جزیة و ان لم یسلموا قوتلوا. (مستدرک الوسائل ‏262/2، ابواب جهاد عدو، باب 42، حدیث 1) .

8 - در مصنف عبدالرزاق آمده است: "معمر از زهری ما را آگاه ساخت که گفت: پیامبرخدا(ص) با بت پرستان بر جزیه مصالحه نمود مگر کسانی از آنان که از عرب بودند، و از اهل بحرین جزیه را پذیرفت و آنان مجوسی بودند."حدثنی زید بن علی عن ابیه عن جده عن علی (ع) قال: "لایقبل من مشرکی العرب الاالاسلام أو السیف و اما مشرکوا العجم فتؤخذ منهم الجزیة . و اما اهل الکتاب من العرب و العجم فان أبوا أن یسلموا او سألونا أن یکونوا من اهل الذمة قبلنا منهم الجزیة . (مسند زید 317/، کتاب السیر، باب العهد والذمة) .

9 - در درالمنثور از ابن عساکر از ابی امامه، از پیامبرخدا(ص) روایت کرده است که فرمود: "جنگ بر دو گونه است: جنگ با مشرکان تا ایمان بیاورند یا با دست خود و با ذلت جزیه بپردازند، و دیگر جنگ با گروه شورشگر تا به امر خدا بازگردند."سمعت زید بن علی (ع) یقول: اذا غلب الامام علی ارض فرای أن یمن علی أهلها جعل الخراج علی رؤوسهم فان رأی أن یقسمها جعلها ارض عشر. (مسند زید 316/، کتاب السیر، باب قسمة الغنایم) .

10 - مانند این روایت از امیرالمؤمنین (ع)نیز روایت شده است: در تهذیب به سند خود از ابی البختری، از جعفر، از پدرش روایت نموده که گفت: علی (ع) فرمود: "پیکار بر دو گونه است: پیکار با اهل شرک که از آنان دست برداشته نمی شود تا

ناوبری کتاب