صفحه ۱۱۳

اسلام بخوانید اگر پذیرفتند از آنان بپذیرید و دست از آنان بکشید، و آنان را به هجرت پس از اسلام بخوانید اگر پذیرفتند از آنان بپذیرید و دست از آنان بردارید، و اگر نخواستند مهاجرت کنند و سرزمین خود را اختیار کردند و نخواستند در دارالهجره وارد شوند آنان به منزله عربهای مؤمنین هستند آنچه بر اعراب مؤمنین روا است بر آنان رواست و برای آنان چیزی از فئ و قسمت نیست مگر آنکه در راه خدا مهاجرت (مجاهده خ.ل) کنند؛ اگر از این دو سر باز زدند آنان را به جزیه بخوانید که با کمال خضوع و کوچکی بپردازند؛ پس اگر جزیه پرداختند از آنان بپذیرید و دست از آنان بدارید، و اگر سر باز زدند از خداوند عزوجل بر آنان استعانت جویید و در راه خدا با آنان پیکار کنید."عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله(ع) عن الجزیة فقال انما حرم الله الجزیة من مشرکی العرب. (وسائل ‏97/11، باب 49، حدیث 4) . این روایت را شیخ طوسی نیز از محمد بن یعقوب نقل کرده ولی گفته است چون با دشمن از مشرکان برخورد کردید آنان را بخوانید.عن الکلینی بسند صحیح عن محمد بن مسلم قال قلت لابی جعفر(ع) قول الله عزوجل "قاتلوهم حتی لاتکون فتنة و یکون الدین کله لله؟" فقال: لم یجیی تأویل هذه الایة بعد، ان رسول الله(ص) رخص لهم لحاجته و حاجة اصحابه فلو قدجاء تأویلها لم یقبل منهم ولکن یقتلون حتی یوحد الله و حتی لایکون شرک . (وسائل ‏97/11، ابواب جهاد عدو، باب 49، حدیث 2) . همان گونه که روشن است سند این روایت مورد اعتماد است و اطلاق آن غیر اهل کتاب را هم شامل می‎شود، بلکه شاید اکثر اعزامهای پیامبر(ص) به سوی غیر اهل کتاب بوده است، علاوه بر اینکه در نقل "تهذیب" و نیز خبر بریده که بعدامی آید لفظ "مشرکین" آمده است و این جمله روایت که می‎گوید: "ان النبی (ص) کان" پیامبر همواره

ناوبری کتاب