صفحه ۱۱۰

بدین گونه بود که به کتابشان پشت کردند و کتابشان از دستشان رفت و دانشهایی که در سینه هایشان بود زدوده شد؛ پس اینان اهل کتاب بودند و پیامبرخدا(ص) و ابوبکر و عمر از اینان جزیه دریافت می‎کردند."عن معاذ بن جبل قال: بعثنی رسول الله(ص) الی الیمن و امرنی ان آخذ من کل حالم دینارا او عدله معافر. قال یحیی بن آدم و انما هذه الجزیة علی اهل الیمن. و هم قوم عرب لانهم اهل کتاب الاتری انه قال: لایفتن یهودی عن یهودیته. (سنن بیهقی ‏187/9، کتاب الجزیة، باب من قال تؤخذ منه الجزیة ..) .

26 - باز در همان کتاب به سند خود از مالک از جعفر بن محمد از پدرش (ع) روایت نموده که گفت: "عمر بن خطاب از مجوس یاد کرد و گفت: نمی دانم در مورد اینان چه بکنم ؟ عبدالرحمن بن عوف گفت: گواهی می‎دهم که از پیامبرخدا(ص) شنیدم که می‎فرمود: با سنت اهل کتاب با اینان رفتار کنید."عن ابن عباس قال: صالح رسول الله اهل نجران علی الفی حلة . (سنن بیهقی ‏187/9، کتاب الجزیة، باب من قال تؤخذ منهم الجزیة ..) .

27 - باز در همان کتاب به سند خود آمده است که گفت: "پیامبرخدا(ص) به مجوسیان "هجر" نوشت اسلام بر مجوس عرضه می‎گردد هر که اسلام آورد از وی پذیرفته می‎شود و هر که مخالفت ورزید جزیه بر آنان نهاده می‎شود. بدین شرط که [مسلمانها] ذبیحه آنان را نخورند و با زنان آنان نکاح نکنند."قال الشافعی قد اخذ رسول الله(ص) الجزیة من اکیدر الغسانی و یروون انه صالح رجالامن العرب علی الجزیة .فاما عمر بن الخطاب ومن بعده من الخلفاء الی الیوم فقد اخذوا الجزیة من بنی تغلب و تنوخ و بهرأ و خلط من خلط العرب و هم الی الساعة مقیمون علی النصرانیة یضاعف علیهم الصدقة و ذلک جزیة وانما الجزیة علی الادیان لا علی الانساب...(سنن بیهقی ‏187/9، کتاب الجزیه، باب من قال تؤخذ منهم الجزیة ..) .

ناوبری کتاب