صفحه ۱۰۴

12 - در وسائل از کلینی از محمد بن یحیی از احمد بن محمد از ابویحیی واسطی از برخی از اصحاب ما روایت شده است که گفت: "از امام صادق (ع) از مجوس پرسش نمودم که آیا آنان پیامبری داشتند؟ حضرت فرمود: بلی، آیا نشنیده اید نامه پیامبر(ص) به اهل مکه را که به آنان نوشت اسلام بیاورید و الا آماده جنگ باشید. آنان به آن حضرت نوشتند: از ما جزیه بگیر و ما را بر بت پرستی خویش باقی بگذار. آن حضرت به آنان نوشت: من جز از اهل کتاب جزیه نمی گیرم. آنان به آن حضرت نوشتند - و با این نوشتن می‎خواستند آن حضرت را دروغگو قلمداد کنند - می‎پنداری که تنها از اهل کتاب جزیه می‎گیری با آنکه از مجوسیان "هجر" جزیه دریافت کرده ای. پیامبرخدا(ص) به آنان نوشت: مجوس پیامبری داشتند که او را کشتند و کتابی داشتند که آن را آتش زدند، پیامبر آنها کتابشان را در دوازده هزار پوست گاو برایشان آورد."عن جعفر بن محمد عن أبی جعفر(ع) أن الله بعث محمدا(ص) بخمسة اسیاف فسیف علی مشرکی العرب قال الله جل وجهه: (فاقتلواالمشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم کل مرصد فان تابوا (یعنی فان آمنوا) فاخوانکم فی الدین) لایقبل منهم الاالقتل أو الدخول فی الاسلام. (مستدرک ‏246/2، ابواب جهاد عدو، باب 5، حدیث 1) . مانند این روایت را صاحب وسائل از شیخ به سند خود از محمد بن یعقوب و به سند خود از احمد بن محمد نقل کرده است.

در خبر همان گونه که ملاحظه می‎فرمایید ارسال است [چیزی از زنجیره سند افتاده است ]. و با توجه به طبقات رجال حدیث گمان می‎رود که "ابویحیی واسطی" که در

ناوبری کتاب