صفحه ۱۰۲

مخفی نماند نخستین آیه ای که در این حدیث آمده از در کنار هم نهادن آیه 5 و 11 سوره توبه به دست آمده است و یک آیه مستقل نیست.

9 - در مستدرک از عیاشی از امام جعفر صادق از امام باقر(ع) روایت شده است که فرمود: "خداوند پیامبر را با پنج شمشیر برانگیخت، شمشیری بر مشرکان عرب که فرمود: مشرکان را هر جا یافتید بکشید و آنان را بگیرید و در حصر آورید و بر هر گذرگاهی به کمینشان بنشینید پس اگر توبه کردند یعنی ایمان آوردند برادران دینی شما هستند، از آنان جز کشته شدن یا اسلام آوردن پذیرفته نیست..."ان النبی (ص) اذا بعث سریة قال اذا سمعتم مؤذنا او رأیتم مسجدافلاتقتلوا احدا. (سنن بیهقی ‏182/9، کتاب الجزیه، باب من لاتؤخذ منه الجزیه من اهل الاوثان) .

10 - در وسائل در صحیحه عبدالکریم بن عتبه هاشمی در مناظره ای که امام صادق (ع) با عمرو بن عبید و دیگر افراد معتزله درباره محمد بن عبدالله بن حسن دارد آمده است که آن حضرت فرمود: "ای عمرو! اگر من با رفیق تو که مرا به بیعت با وی فرامی خوانی بیعت کنم و همه مردم نیز با او بیعت کنند و حتی دو نفر هم با شما مخالفت نورزد و شما به جنگ مشرکان و کسانی که مسلمان نمی شوند و جزیه نمی پردازند بروید، بگو چه نظر دارید آیا شما و فرمانده شما به سیره رسول خدا(ص) آگاهی دارید که آن حضرت در پیکار با مشرکان در جنگهایش چگونه عمل فرمود؟ عمرو بن عبید گفت: بلی، فرمود: چگونه رفتار می‎کنید؟ گفت: آنان را به اسلام فرا می‎خوانیم اگر نپذیرفتند از آنان جزیه مطالبه می‎کنیم. فرمود: اگر مجوسی باشند و اهل کتاب نباشند چه ؟ گفت: فرقی نمی کند یکسانند. فرمود: اگر از مشرکان عرب و بت پرست باشند چه ؟ گفت یکسانند. فرمود به

ناوبری کتاب