صفحه ۱۰۱

نمود. و اما کسانی از آنان که در دارالحرب زندگی می‎کنند، می‎توان آنان را به اسارت گرفت و نمی توان با آنان ازدواج کرد و جزیه از آنان پذیرفته نیست مگر آنکه به سرزمین اسلامی درآیند یا جزیه دادن یا کشته شدن را بپذیرند.

و شمشیر سوم شمشیر بر مشرکان عجم از ترک و دیلم و خزر است؛ خداوند عزوجل در ابتدای سوره ای که در آن از کافران یاد می‎کند، داستان اینان را بازگو می‎کند آنگاه می‎فرماید: "گردنهای آنان را بزنید تا آنان را زمین گیر سازید پس آنان را به بند کشید آنگاه یا بر آنان منت نهاده و بدون پرداخت چیزی آزادشان سازید و یا با پرداخت مالی آزادشان کنید تا آنکه آتش جنگ فروکش کند." در آیه شریفه اینکه خداوند فرمود: و یا پس از آن بر آنان منت نهید، یعنی پس از به اسارت گرفتن آنان، و مراد از فداء مبادله ای است که بین آنان و مسلمانان برای آزادی اسیران صورت می‎گیرد. لذا از این دسته جز کشته شدن یا پذیرش اسلام پذیرفته نیست و تا زمانی که در دارالحرب هستند ازدواج با آنان جایز نیست".قال رسول الله(ص) امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا "لااله الاالله" فاذا قالوها منعوا منی دماءهم و اموالهم الابحقها و حسابهم علی الله. سنن بیهقی ‏182/9، کتاب الجزیة، باب من لاتؤخذ منه الجزیة من اهل الاوثان) .

ناوبری کتاب