صفحه ۸۸

عنوان که قبل از تو بدین کار گماشته شده بوده اند مسؤولیت مده؛ چرا که آنان خود شعبه هایی از جور و خیانت بوده اند و همواره از بین آنان اهل تجربه و حیا و آنان که از خانواده های سالم و صالح می‎باشند و آنان که در اسلام پیشقدم بوده اند را به خود نزدیک گردان؛ چرا که آنان اخلاقشان پسندیده تر، آبرویشان محفوظتر، طمعشان در اموال مردم کمتر و دیدشان نسبت به عواقب امور صائب تر از دیگران است."ثم انظر فی امور عمالک فاستعملهم اختبارا ولاتولهم محاباة و اثرة فانهم جماع من شعب الجور و الخیانة . و توخ منهم اهل التجربة و الحیاء من اهل البیوتات الصالحة و القدم فی الاسلام المتقدمة فانهم اکرم اخلاقا واصح اعراضا و اقل فی المطامع اشرافا و ابلغ فی عواقب الامور نظرا (نهج البلاغه، فیض 1011، لح 435/، نامه 53).

20- و نیز در نهج البلاغه ضمن نامه ای که امیرالمؤمنین (ع) برای مردم مصر به هنگام اعزام مالک اشتر می‎نویسد آمده است:

"اما بعد، بی تردید من به سوی شما بنده ای از بندگان خداوند را فرستادم که در روزهای خوف و هراس نمی خوابد و در ساعتهای رعب و وحشت از رودر رویی با دشمنان شانه خالی نمی کند، بر کافران و دشمنان اسلام شدیدتر است از شعله های آتش، او مالک بن حارث برادر مذحج است.

پس گفتارش را بشنوید و از دستوراتش آنچه مطابق حق است پیروی کنید؛ چرا که شمشیری از شمشیرهای خداست که از دفاع درمانده و از ضربه کند نمی شود، اگر به شما فرمان کوچ داد کوچ کنید و اگر دستور ماندن داد بمانید که او پیش نمی تازد و هجوم نمی برد و گامی به عقب یا جلو نمی گذارد مگر طبق دستور من، و من با اعزام او شما را بر خویش مقدم داشتم؛ زیرا که او بر شما خیرخواه و مهربان است و بر دشمنانتان سرسخت و شدید."اما بعد فقد بعثت الیکم عبدا من عبادالله لا ینام ایام الخوف و لا ینکل عن الاعداء ساعات الروع، اشد علی الکفار من حریق النار و هو مالک بن الحارث اخومذحج فاسمعوا له و اطیعوا امره فیما طابق الحق، فانه سیف الله لا کلیل الظبة و لا نابی الضریبة فان امرکم ان تنفروا فانفروا و ان امرکم ان تقیموا فاقیموا فانه لا یقدم و لا یحجم و لا یؤخرو لا یقدم الاعن امری و قد آثرتکم به علی نفسی لنصیحته لکم و شدة شکیمته علی عدوکم. (نهج البلاغه، فیض 951/، لح 411/، نامه 38).

و روایات دیگری نظیر این روایات که از مجموع آنها ضرورت شرطیت قدرت و توانایی به معنی وسیع آن در حاکم و عمال و نمایندگان او برای اداره حکومت

ناوبری کتاب