صفحه ۸۵

9- و نیز کتاب صحیح مسلم از ابوذر روایت نموده که گفت:

"به رسول خدا(ص) عرض کردم آیا مرا به امور حکومتی نمی گماری ؟ آن حضرت با دست بر شانه من زد و فرمود: تو ای اباذر، ضعیف هستی و این گونه امور امانت است و در روز قیامت بی تردید این حکومت موجب ذلت و پشیمانی است مگر برای کسی که به حق آن را به عهده گرفته و حقوقی را که حکومت به عهده وی گذاشته ادا نموده باشد."عن ابی ذر قال، قلت: یا رسول الله، الاتستعملنی ؟ قال: فضرب بیده علی منکبی ثم قال: یا اباذر انک ضعیف و انها امانة و انها یوم القیامة خزی و ندامة الامن اخذها بحقها و ادی الذی علیه فیها. (صحیح مسلم ‏1457/3، کتاب الامارة، باب 4، حدیث 1825).

البته این روایت برفرض صحت آن، نفی کننده فضایل والای ابوذر(ره) نیست و فضایل زیاد وی نیز منافاتی با ضعف اداره و قدرت مدیریت وی ندارد.ممکن است کسی همه صفتهای نیک را دارا باشد اما مثلا کم ظرفیت بوده و یا در مدیریت ضعیف باشد. خداوند سبحان روحیات افراد را یکسان خلق ننموده. در روایتی وارد شده که: "لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لکفره." اگر ابوذر آنچه در قلب سلمان می‎گذرد را می‎دانست تکفیرش می‎کرد. (از افاضات معظم له در درس).

10- در غرر و درر از امیرالمؤمنین (ع) روایت شده که فرمود:

"آنکه سیاستش نیکوست اطاعتش واجب است."من حسنت سیاسته وجبت طاعته. (غرر و درر ‏211/5، حدیث 8025).

11- و نیز در همین کتاب از آن حضرت روایت شده که فرمود:

"آنکه با کفایت است سزاوار حکومت است."من احسن الکفایة استحق الولایة . (غرر و درر ‏349/5، حدیث 8692).

12- و باز از آن حضرت روایت نموده که فرمود:

"رهبر به قلبی اندیشمند، زبانی گویا و دلی استوار در اقامه حق نیازمند است."یحتاج الامام الی قلب عقول و لسان قؤول و جنان علی اقامة الحق صؤول. (غرر و درر ‏472/6، حدیث 11010).

13- کافی از مفضل بن عمر از امام جعفرصادق (ع) روایت نموده که آن حضرت فرمود:

"ای مفضل... و آن کس که به زمان خویش آگاه باشد شبهات بر وی هجوم نمی آورد."یا مفضل... و العالم بزمانه لا یهجم علیه اللوابس. (کافی ‏26/1، کتاب العقل و الجهل، حدیث 29). رهبر برای اینکه بتواند کشور را اداره کند باید به مشکلات و مسائل زمانه خویش آگاهی داشته باشد. آخرین تحلیلها را همواره از دوستان و دشمنان مسلمانان در دست داشته و پیش بینی های لازم را در مقابل حوادث و مسائل بنماید تا بتواند جامعه را از افتادن در گرداب حوادث رهایی بخشد. کسب اخبار و اطلاعات و قدرت و توان تحلیل پیشامدها نیز از شرایط رهبری است. (از افاضات معظم له در درس).

ناوبری کتاب