صفحه ۸۴

در کتاب لغت المنجد "نکول" را به معنی ترسیدن و شانه خالی کردن و "اضطلاع" را به معنی قدرت و توان معنی کرده است.نکل نکولا عن کذا او من کذا: نکص و جبن، ضلع ضلاعة : کان قویا شدید الاضلاع... اضطلع بحمله: نهض و قوی علیه. (المنجد 838/ و 454).

6- ابن قتیبه در کتاب الامامة و السیاسة از امیرالمؤمنین (ع) روایت نموده که آن حضرت [پس از وفات پیامبراکرم (ص) در مقام احتجاج بر حقانیت خویش ] فرمود:

"ای گروه مهاجرین به خدا سوگند ما به امر خلافت از تمامی مردم سزاوارتریم، چرا که ما اهل بیت پیغمبریم؛ خلافت حق ماست، چون قرائت کننده کتاب خدا، فقیه در دین خدا، آگاه به سنتهای رسول خدا، مسلط و قوی نسبت به اداره امور رعیت، بازگرداننده امور ناپسند از امت و تقسیم کننده اموال بیت المال به صورت مساوی بین مردم در میان ماست."فوالله یا معشر المهاجرین لنحن احق الناس به. لانا اهل البیت و نحن احق بهذا الامر منکم ما کان فینا القاری لکتاب الله، الفقیه فی دین الله، العالم بسنن رسول الله، المضطلع بامر الرعیة، المدافع عنهم الامور السیئة، القاسم بینهم بالسویة . (الامامة و السیاسة ‏19/1).

7- درکتاب محکم و متشابه در مورد صفات امام این گونه آمده است:

"اما آن چیزهایی که جزء صفتهای ذاتی امام است این است که وی زاهدترین مردم، داناترین مردم، شجاعترین مردم، بزرگوارترین مردم و آنچه مشابه اینهاست باشد؛ چراکه علل و دلایلی این شرایط را ایجاب می‎کند."و اما اللواتی فی صفات ذاته فانه یجب ان یکون ازهد الناس، و اعلم الناس، و اشجع الناس، و اکرم الناس و مایتبع ذلک لعلل تقتضیه. (المحکم و المتشابه 55/ و بحارالانوار ‏44/90).

8- بحارالانوار از امالی شیخ طوسی به سند خویش از ابوذر از پیامبراکرم (ص) روایت نموده که آن حضرت فرمود:

"ای اباذر، آنچه را من برای خویش دوست دارم برای تو نیز دوست دارم، من تو را شخصی ضعیف می‎یابم پس حتی بر دو نفر هم حکومت مکن و هرگز سرپرستی مال یتیم را به عهده مگیر."یا اباذر انی احب لک ما احب لنفسی انی اراک ضعیفا فلا تامرن علی اثنین و لا تولین مال یتیم. (بحارالانوار ‏406/22 کتاب تاریخ پیامبراکرم (ص) باب کیفیت اسلام ابوذر).

ناوبری کتاب