صفحه ۸۱

آیات مورد استناد در این شرط

1- خداوند تبارک و تعالی در ارتباط با جریان طالوت می‎فرماید:

"ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطة فی العلم و الجسم بقره (2)447/. خداوند او (طالوت) را برگزید و وی را در دانش و جسم افزونی بخشید."

این آیه گرچه ظهور در بزرگی و قدرت جسمانی طالوت که به عنوان فرمانده سپاه انتخاب شده بود دارد، اما ممکن است از شجاعت و قدرت روحی و توان فرماندهی او نیز کنایه باشد؛ چرا که قدرت روحی و جسمی معمولا با یکدیگر تلازم دارند. و شاید مراد به علم در اینجا همان دانش جنگ باشد نه علم به مسائل کلی، اگرچه عام بودن این دانش نیز بعید به نظر نمی رسد.

2- و به نقل از حضرت یوسف (ع) می‎فرماید:

"قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم یوسف (12)55/. یوسف گفت: مرا به خزینه های زمین بگمار که من مردی حفظ کننده و دانا هستم."

از ظاهر این آیه استفاده می‎گردد که می‎خواهد بفرماید: حضرت یوسف در حفظ خزائن و اموال عمومی امین و به فنون نگهداری منابع و اموال و مصرف آن در موارد لازم آگاه و داناست.

3- و به نقل از دختر شعیب درباره موسی (ع) می‎فرماید:

"قالت احدیهما یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین قصص (28) 26/. یکی از آن دو دختر (دختران حضرت شعیب) گفت: ای پدر، او (موسی) را به کار بگمار که بیگمان بهترین کسی که به خدمت توان گرفت شخصی است قوی و امین."

در این آیه نیز قوی و امین بودن حضرت موسی (ع) به عنوان ملاک انتخاب مطرح گردیده؛ و هنگامی که توانایی و قدرت در یک چوپان به حکم فطرت شرط استخدام باشد به طریق اولی در حراست از کشور و امت اسلامی رعایت این شرط لازم و ضروری است.

4- و به نقل از عفریتی از اجنه می‎فرماید:

"قال عفریت من الجن انا اتیک به قبل ان تقوم من مقامک و انی علیه لقوی امین نمل (27)39/. و عفریتی از اجنه (به حضرت سلیمان) گفت: من به انجام این کار قوی و امین هستم من آن (تخت بلقیس) را به نزد تو می‎آورم پیش از آنکه ازجای خود برخیزی."

ناوبری کتاب