صفحه ۷۲

دو قسمت از این روایت در نهج البلاغه نیز با کمی تفاوت آمده است.نهج البلاغه، فیض 317 و 406، لح 154/ و 189، خطبه 106 و 131.

توضیح روایت تحف العقول

در توضیح این روایت چند نکته قابل ذکر است که اجمالا به آن اشاره می‎کنیم:

ناوبری کتاب